Čo sa deje s parkom JAMA? / What is going on with JAMA park?

Pred niekoľkými mesiacmi sme s nadšením písali o zámere vybudovať v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto nový park, nazvaný JAMA. Ide o priestor po niekdajšom cyklistickom štadióne na Tehelnom poli, asanovanom pred Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji v roku. Mestská časť zorganizovala rozsiahly participačný proces, ktorý sa stal podkladom pre zadanie architektonickej súťaže, v ktorej zvíťazil ateliér BAAR. Koncepcia parku je založená na spojení športovej, rekreačnej a ekologickej funkcie. Práce na projekte financovanom zo zdrojov EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru) sa mali podľa oficiálnych zdrojov a plánov začať už minulý rok a na jar tohto roku finišovať.

Zdroj/Source: BAAR via ASB.sk
Zdroj/Source: BAAR via ASB.sk

Napriek tomu sa však na pozemku nepracuje a tento je ešte stále v stave, v akom je už posledných niekoľko rokov. Veľmi pozitívne očakávania tak pomaly strieda rozčarovanie z nedodržania oficiálne komunikovaných termínov, čo je však v prípade verejnej správy už železným zvykom. Kde sa teda nabralo zdržanie? Podľa Mareka Tettingera, hovorcu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, sa čaká na Úrad vlády: "Momentálne je projekt verejného obstarávania na realizátora výstavby parku na kontrole na Úrade vlády. Ďalšie a hlavne konkrétnejšie informácie by sme mali mať k dispozícii v priebehu mesiaca." Veríme teda, že už tento mesiac sa dozvieme ďalšie detaily a realizácia nového parku sa čoskoro začne. Pripomíname, že by išlo po dlhej dobe o prvý rozsiahlejší bratislavský park, ktorý je zároveň výsledkom architektonickej súťaže. JAMA je zároveň najvýznamnejšou súčasťou opatrení zameraných na adaptáciu mestského prostredia na zmenu klímy, medzi ktoré patria aj ďalšie aktivity v rámci mesta (napríklad aj nedávna "kauza" výrubu stromov na Františkánskom námestí). Očakávania verejnosti sú teda veľké a malo by byť prioritou každej zainteresovanej zložky verejnej správy, aby boli naplnené čo najskôr. 
Namiesto nedávno vyrúbaných budú vysadené na Františkánskom námestí nové stromy. New trees will be planted on Františkánske námestie instead of the old ones, which were cut down.
Zdroj/Source: Bratislava - Magistrát Hlavného mesta SR.

Aktuálny stav parku JAMA (5.3.2016):
___________________________
Few months ago we wrote an ethusiastic article about the new park, planned in Nové Mesto district, called JAMA. In the space left after the demolition of the old cyclist oval, the park consisting of sport, recreational and ecological facilities should be created and the design is the result of participatory process between the local community and architectural competition, won by architecture office BAAR. Construction of the new park, funded by budget from financial mechanism of EEA, was planned to start in October 2015 and should be finished in Spring 2016. However, there is still nothing happening. Where is the problem? According to M. Tettinger, spokesman of Bratislava - Nové Mesto district, "the project on procurement of the contractor is on the control at Government office. More information should be available within a month." We hope that we will soon know more information and the construction will start as well. We remind that it is the first larger park, which is a result of architectural competition after a long time and it is also the most important part of Bratislava adaptation programme on global climate change (along with other activities, including the recent "scandal" of felling the trees on Františkánske námestie). Public expectations are big and it should be a priority for all sections of public sector to fulfill them as soon as possible.

(ag, foto: Fowner)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára