Odhalené / Revealed: D4 & R7 (Bratislavský obchvat / Bratislava bypass)

Len pred týždňom sme sa zamýšľali nad výzorom nového bratislavského mosta cez Dunaj, pričom kriticky vnímame absenciu architektonickej súťaže na jeho vzhľad a riešenie. Ku dnešku však investor, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, zverejnil ďalšie materiály, ktoré ešte viac približujú, ako bude táto rozsiahla stavba vyzerať. Vizualizácie sa zameriavajú na dve časti projektu - premostenie Malého Dunaja v blízkosti rafinérie Slovnaft (R7) a práve na šiesty bratislavský most. S ohľadom na tieto nové podklady nám nenapadá lepšie zhodnotenie situácie ako to, že sme od staviteľa, ktorým je konzorcium Združenie Obchvat Nula, ktoré tieto materiály pripravilo, dostali totálnu facku.

Nový bratislavský most budovaný týmto konzorciom pod vedením španielskej spoločnosti Cintra totiž bude obyčajná inžinierska stavba bez akejkoľvek pridanej hodnoty. Môžeme sa tak rozlúčiť s predstavou dôstojného vstupu do Bratislavy z juhu i novej odvážnej dominanty v dunajskej krajine. Viera, že na projekte, ktorého priame stavebné náklady tvoria takmer 1 miliardu eur a celkové náklady skoro 2 miliardy, by mohli participovať aj architekti a pozitívne tak ovplyvniť výzor diela, ktoré na desaťročia ovplyvní okolie metropoly Slovenska, sa stretla s krutou realitou, keď sa vizuálna kvalita mosta znižuje s každou novou zverejnenou vizualizáciou. 

Keďže projekt je už v pomerne pokročilej fáze a prvé stavebné práce sa začnú ešte tento rok (priamo na stavbe diaľnice pravdepodobne v septembri), je už možno neskoro navrhovať výraznejšie zmeny. Napriek tomu ešte raz apelujeme na ďalšie zainteresované strany, aby sa zaoberali tým, ako bude vyzerať šieste bratislavské premostenie Dunaja. Podobná šanca na dôstojný nový most totiž už zrejme minimálne v horizonte jednej generácie nepríde. 

Zdroj/Source: Združenie Obchvat Nula
Zdroj/Source: Združenie Obchvat Nula
Zdroj/Source: Združenie Obchvat Nula
Zdroj/Source: Združenie Obchvat Nula
Zdroj/Source: Združenie Obchvat Nula
Zdroj/Source: Združenie Obchvat Nula
Zdroj/Source: Združenie Obchvat Nula
Zdroj/Source: Združenie Obchvat Nula
Zdroj/Source: Združenie Obchvat Nula
Zdroj/Source: Združenie Obchvat Nula
______________________
As the construction of the largest public project since the creation of the independent Slovak republic is about to start soon, the investor, Ministry of Traffic, Construction and Regional Development, is publishing new details and visuals of the planned motorway (altough the original source is apparently the contractor, consortium Združenie Obchvat Nula under the leadership of Spanish construction company Cintra). One of the most significant parts of the project is the new bridge over Danube, thus the sixth Bratislava bridge. We already criticized (in Slovak) the look of the planned bridge, highlighting that there was not any architectural competition organized, as is usual in civilized countries. At that time, we did not know that the new bridge will look even worse - it will be only an engineer solution without any design quality which could be expected on a project with the cost of almost 2 billions of euro or from a new gate into the metropole of European country. By this blog, we again call for a further reaction of the other groups of interest. There will be no chance for a new decent bridge in a span of generation.

(ag)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára