Spúšťa sa rekonštrukcia SNG / Reconstruction of Slovak National Gallery is about to start

Keď sme naposledy písali článok o dlho očakávanej rekonštrukcii Slovenskej národnej galérie (SNG), situácia nevyzerala najnádejnejšie - vo verejnej súťaži na zhotoviteľa nebol žiaden záujemca o výstavbu schopný zmestiť sa do vládou vyčleneného rozpočtu, ktorý sa pohyboval na úrovni cca 33 miliónov eur (40 miliónov s daňou). Najnižšia ponuka však bola vo výške až 38  (resp. 45,6) miliónov eur. Investor, Ministerstvo kultúry, preto časť prostriedkov, vyčlenených na rekonštrukciu SNG, presunulo na iné projekty a k SNG si zatiaľ dalo vypracovať odborný posudok, ktorý mal potvrdiť oprávnenosť vyšších nákladov. To sa nakoniec aj potvrdilo, čo ohrozilo možnosť skorého začiatku rekonštrukcie. Našťastie, vláda sa nakoniec v decembri rozhodla schváliť navýšené prostriedky pre jednu z našich kľúčových kultúrnych inštitúcií a vďaka tomu sa mohlo už 18.1.2016 odovzdať stavenisko a pomaly odštartovať premena areálu galérie.

V rámci rekonštrukcie areálu SNG by sa mali úplne obnoviť najvýraznejšie časti komplexu - historická budova Vodných kasární, nádvoria, administratívna budova, knižnica, pribudnú nové výstavné plochy, dobuduje sa technická infraštruktúra a vybuduje sa nový depozitár. Predovšetkým sa však zrekonštruuje tzv. premostenie SNG, monumentálny výstavný priestor, ktorý patrí k vrcholným dielam dlhodobo zaznávaného, ale dnes už postupne doceňovaného architekta Vladimíra Dedečka. Okrem radikálneho zlepšenia podmienok pre výstavy a organizovanie kultúrnych podujatí by sa mala zároveň galéria aj viac otvoriť verejnosti a svojmu okoliu, čomu by malo napomôcť vybudovanie pasáží skrz galériu, priehľadov na nábrežie Dunaja z interiéru galérie, či nové vchody do areálu aj z Hviezdoslavovho námestia. Nádvorie nadviaže na úspech Letného pavilónu SNG, pôvodne jednoduchej inštalácie, ktorá mala do príjemného, ale nudného nádvoria vniesť život. Živé by malo byť aj nové nádvorie, ktoré bude od ruchu nábrežnej komunikácie oddelené priehľadnou stenou. Podoba zrekonštruovanej SNG je výsledkom architektonickej súťaže, v ktorej zvíťazili mimoriadne skúsení architekti z ateliéru BKPŠ Kusý-Paňák, ktorí svoj projekt konzultovali aj so samotným V. Dedečkom. Od momentu odovzdania staveniska, teda od 18.1.2016, by mala stavba trvať maximálne 32 mesiacov, dokončenie sa teda očakáva v priebehu roka 2018. Investorom je Ministerstvo kultúry SR.

Už čoskoro sa tak zásadne zmení vzhľad jednej z najvýraznejších budov v Bratislave. Mimoriadne sa tešíme z tejto správy a veríme, že po rekonštrukcii sa z SNG stane špičková galéria, ktorá zásadným spôsobom pozdvihne kultúrnosť i prestíž Metropoly SR. Zároveň sa bez nostalgie lúčime so starou podobou SNG, ktorú si môžete pozrieť na našich fotkách z 18.1.2016.


Premostenie Slovenskej národnej galére. The Bridge of SNG. Zdroj/Source: SNG
Nový vzhľad nádvoria. New look of the courtyard. Zdroj/Source: SNG
________________________________
In the previous article about the long-awaited reconstruction of SNG (Slovak National Gallery) complex, we were little pessimistic about the start of construction works. The budget provided by government was not sufficient for the purposes of reconstruction, however, in December, the government agreed to allocate more funds for the gallery. Due to this fact, in 1/18/2016, the SNG complex was officially declared a construction site and the works can begin. After finishing of modernization, SNG will become a high-quality mid-size gallery. Historical building of the so-called Water Barracks will be rehabilitated, as well as courtyard and administrative building, and also a new depositor will be built. What's important, also the most significant structure of the gallery, The Bridge of SNG by architect Vladimír Dedeček, will be modernized and will get a new fresh look. Whole complex should be more people-friendly and will allow to walk from Hviezdoslavovo sq. to the riverbank through the gallery. The final design was selected in the architectural competition, won by renowned Slovak architecture office BKPŠ Kusý-Paňák, who consulted their proposal with the author of original design, Mr. Dedeček. As we expect the works to start soon, whole gallery should be finished and opened in late 2018. We can now say farewell to the old look of SNG, which you can see on our photos from 1/18/2016.

(ag, foto: Fowner)

Prečítajte si viac o rekonštrukcii SNG na TrendReality alebo ArtTalk.

Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára