Podunajská Brána: Konečne lepšie suburbium? / Finally a better suburb?

Juhovýchodný okraj Bratislavy sa rozrastie, a to nielen populačne, ale aj plošne, o projekt suburbánneho charakteru, nazvaný Podunajská Brána. Zóna sa nachádza pri vstupe do Bratislavy v katastri mestskej časti Podunajské Biskupice. Suburbánna výstavba patrí k veľkým chybám západnej (alebo lepšie povedané kapitalistickej) spoločnosti, vzhľadom na svoje výrazne negatívne environmentálne, ekonomické, ale aj sociálne dôsledky. V moderných mestách 21. storočia sa upúšťa od snáh zaberať kúsky voľnej krajiny na úkor rezidenčnej či komerčnej výstavby, v niektorých štátoch (Nemecko) sa dokonca plánuje zaberanie voľnej krajiny do polovice storočia úplne zastaviť. V našich podmienkach je takáto predstava nereálna. Nedostatky v oblasti ochrany životného prostredia a pôdneho fondu, ako i územného plánovania, spoločne s veľkým dopytom po takomto spôsobe bývania, umožňujú budovať zástavbu suburbánneho charakteru bez akejkoľvek prísnejšej kontroly. Slovenské suburbiá trpia okrem toho aj nekoncepčnosťou, odrážajúcou sa v nedostatočnej úrovni technickej a dopravnej infraštruktúry, absencii služieb a verejných priestranstiev či pofidérnej architektonickej úrovni. Existuje len málo príkladov, ktoré by tieto negatíva prekonávali a aspoň v obmedzenej miere boli prínosom. Podunajská Brána chce byť jedným z nich. 

Projekt, na ktorom participujú spoločnosti Tatra Real a G4 Investments, vytvorí novú štvrť, ktorú budú tvoriť pozemky pre 151 rodinných domov, priestor pre niekoľko menších bytových domov, občianska vybavenosť na ploche cca 30.000 štvorcových metrov (obchody, športoviská, ale aj nová škola), centrálne verejné priestranstvá vrátane parku či dve nové zastávky MHD. Každý rodinný dom by mal mať k dispozícii dve parkovacie miesta. Uličná sieť by mala čiastočne nadväzovať na už existujúce ulice v rámci staršej zástavby Podunajských Biskupíc, hoci vnútri zóny bohužiaľ vzniknú zaslepené ulice, ktoré sú z hľadiska budúceho vývoja nevhodné. Developer ponúka zákazníkom aj možnosť výstavby rodinného domu na kľúč či konzultácie s architektom, čo by mohlo prispieť k ucelenejšiemu a kvalitnejšiemu výrazu celej lokality, keďže by sa tak mohli regulovať prejavy ľudovej tvorivosti. Architektúra by zároveň mohla byť ďalším dobrým bodom Podunajskej Brány. Koncept projektu totiž vzišiel z architektonickej súťaže, v ktorej zvíťazil ateliér a:rch RudohradskýChaban, a približné vizualizácie umožňujú vytvoriť si predstavu o vyššej kvalite, než aká je bežná v slovenských suburbiách.

Summa summarum, ide o ďalšie plošné rozšírenie mesta, ktoré je v Bratislave, disponujúcej obrovským množstvom prázdnych pozemkov aj priamo v intraviláne, nevhodným smerom rozvoja. Ide aj o výstavbu suburbánneho charakteru, proti ktorej v súlade s riadkami vyššie, nesúhlasíme. Druhá vec je, že aktuálne neexistujú silnejšie možnosti takúto výstavbu regulovať, je to teda o uvedomelosti samotných investorov. Platí však, že keď už takýto development realizovať, mal by mať istú koncepciu a kvalitu, ktorú Podunajská Brána podľa všetkého má. Developer už začal s predajom pozemkov, no presné dátumy realizácie ešte nie sú známe. Každopádne, už o pár rokov sa vstup do Bratislavy z juhovýchodu pravdepodobne výrazne zmení.

Zdroj/Source: a:rch RudohradskýChaban
Zdroj/Source: a:rch RudohradskýChaban
Zdroj/Source: a:rch RudohradskýChaban
Zdroj/Source: a:rch RudohradskýChaban
Zdroj/Source: a:rch RudohradskýChaban
Zdroj/Source: a:rch RudohradskýChaban
________________________
Southeastern edge of Bratislava will soon change as the large development of suburban character called Podunajská Brána (Podunajská Gate) will be built in the borough of Podunajské Biskupice. We do not fancy suburban development. Suburbs are one of great mistakes of Western (or rather capitalist) societies with serious negative environmental, economical and social effects. In Slovakia, these negatives are also connected with the lack of adequate technical and traffic infrastructure, public spaces and civic amenities. However, if there is no other choice, suburbs should look like Podunajská Brána. The developers, Tatra Real and G4 Investments, will create a whole new neighborhood with plots for 151 individual homes, some apartment houses, 30.000 sqm for retail and civic amenities (including school), central public spaces with a new park and two new public transportation stops. They also offer consultations with the architects for the customers, what could improve the level of architecture in the area. Urbanism of Podunajská Brána is the result of architectural competition won by a:rch RudohradskýChaban. The dates of construction are not yet known, but it seems that in few years, the entrance to Bratislava will be significantly different.

(ag)

Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára