Odhalené / Revealed: Slnečnice - Viladomy, III. etapa

Svojou plochou a celkovým plánovaným objemom momentálne najrozsiahlejší zámer v Bratislave, Slnečnice, pokračuje vo výstavbe, ako aj v odhaľovaní ďalších plánovaných etáp. Projekt prevažne rezidenčného charakteru je rozdelený na dve časti - Viladomy, ktoré ponúkajú drahšie a luxusnejšie byty v rozvoľnenej zástavbe, a zónu Mesto, ktorá bude tvorená hustou blokovou zástavbou s ambíciou priniesť dostupné mestské bývanie. V zóne Viladomy je aktuálne vo výstavbe druhá etapa projektu s domami S7, S8 a S9, ktoré by mali byť postupne dokončované koncom roku 2016 až začiatkom roku 2017. Okrem toho sa budú v tejto fáze budovať ešte tri podobné (vila)domy a jeden bytový dom. V zóne Mesto je vo výstavbe prvý blokový bytový dom, pracuje sa na budovaní prvého nadzemného podlažia. Čoskoro by sa mala spustiť výstavba retail parku a kruhového objazdu na križovatke Panónskej cesty s Dolnozemskou cestou.

Developer Cresco Group však nezaľáha a pripravuje sa už aj tretia etapa Viladomov. Za architektúrou stojí takisto ako aj v predošlých prípadoch štúdio Compass, ktoré zverejnilo aj nové vizualizácie. Opäť pôjde o výstavbu solitérnych objektov v parkovo upravenej zeleni, je však vidno, že developer v rámci možností reaguje na trendy a snaží sa produkt neustále vylaďovať. Novinkou sú napríklad veľkorysejšie verejné priestranstvá, v rámci ktorých sa bude viac pracovať s landscapingom, opäť sa vrátia tieniace paravány, ktoré dodávajú bytovým domom príjemnejší charakter, no predovšetkým vzniknú v rámci bytov na prvých dvoch nadzemných podlažiach vlastné záhrady, čo je na Slovensko pomalšie prenikajúci fenomén. Ide zrejme o reakciu na úspech rodinných domov z prvej etapy, ktoré sú však menej efektívne ako výstavba bytových domov. Týmto riešením môže tretia etapa Viladomov získať príjemnejší, komunitnejší charakter. Napriek tomu sa nevyhne istým problémom, ktoré sme už v predošlých článkoch o Slnečniciach spomenuli - absentuje rozsiahlejšia občianska vybavenosť, zóna je mimoriadne orientovaná na používateľov osobných automobilov a postráda rôznorodejší charakter. Pri porovnaní s podobnými zámermi z okolitých metropol (Aspern Seestadt vo Viedni či Miastećzko Wilanów vo Varšave) je patrná silná orientácia na komerčný úspech odrážajúca nižšie nároky miestneho trhu oproti skutočným veľkomestám.

Dátumy spustenia predaja alebo výstavby tretej etapy ešte nie sú známe, rovnako ani počty bytov. To isté platí aj pre ďalšie fázy zóny Mesto. Je však zrejmé, že postupne vzniká na južnom okraji Petržalky pomerne celistvá štvrť, ktorá po dokončení priamo rozšíri mesto a zásadne ovplyvní výzor i fungovanie tejto časti Bratislavy.

Zdroj/Source: Compass
Zdroj/Source: Compass
Zdroj/Source: Compass
Zdroj/Source: Compass
Umiestnenie. Location. Zdroj/Source: Compass
Celkový pohľad na Slnečnice. General view of Slnečnice. Zdroj/Source: Compass

Nové vizualizácie Zóny Mesto. New visuals of City District:
Zdroj/Source: Compass
Zdroj/Source: Compass
_______________________
The largest project in Bratislava at the moment due to its size and area, Slnečnice, is continuing in construction and revealing of the new plans. Whole project is divided onto two zones: Slnečnice  -Townhouses (Viladomy) with more luxurious homes and Slnečnice - City (Mesto), offering a more affordable and urban living. Three townhouses are now under construction and construction of four more could start soon. In the City zone, one apartment block is U/C a realization phase of retail park will start in a short time. However, the developer Cresco Group is also working on the third stage of Townhouses zone, which will be designed by architecture company Compass, just like all other stages. This stage will also offer several new homes in the buildings located in urban greenery and their design seems to reflect the experiences from the earlier parts of the project. No dates are known yet, but it's clear that Slnečnice start to significantly change this part of Petržalka borough and city of Bratislava as well.

(ag)

Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára