Veže Panorama City sú hotové / Panorama City towers are finished

Jeden z najvýraznejších bratislavských projektov posledného obdobia, dvojica rezidenčných veží Panorama City, je hotový. V prudko sa rozvíjajúcej lokalite v blízkosti nového centra mesta, ktoré vzniká v priestore medzi nábrežím Dunaja okolo nového SND a Autobusovou stanicou Mlynské Nivy, tak pribudne 606 nových bytov v 33-podlažných výškových budovách s maximálnou výškou 112,6 metra. Výstavba začala v roku 2013 a veže sú v tejto chvíli už skolaudované. Developer J&T Real Estate plánuje zákazníkom začať odovzdávať byty od marca 2016.

Architektúra veží vychádza zo značne pozmeneného pôvodného konceptu katalánskeho architekta Ricarda Bofilla, ktorý Panorama City skomponoval ako prienik rovnostranného trojuholníka a eliptickej plochy námestia, pričom pôvodne sa rátalo aj s výstavbou tretieho objektu s hotelovou funkciou. Výška veží bola pôvodne plánovaná na úrovni 135 metrov, neskorší optimistický variant dokonca počítal s výškou 178 metrov. Po vypuknutí krízy však došlo k zreálneniu a pozmeneniu zámeru, pričom architektúru prebral ateliér slovenského architekta Juraja Hermanna, Projekt-team P-T. Nový výzor veží údajne lepšie zodpovedá požiadavkám slovenského trhu, čo je zrejme, s ohľadom na mimoriadne úspešnú predajnosť projektu, správny odhad. Panorama City prináša aj niekoľko noviniek, pričom asi najdiskutovanejšou z nich bolo využitie sádrokartónových medzibytových priečok. Toto riešenie umožnilo značne urýchliť a zlacniť výstavbu, no na hodnotenie životného komfortu si musíme zrejme ešte niekoľko mesiacov počkať. Súčasťou veží je aj podnož s retailom (developer deklaruje plochy ako plne prenajaté/predané, no podľa reklám priamo na mieste sú ešte niektoré priestory voľné) na prízemí a štyrmi podlažiami využitými pre parkovanie. Strecha garáží je riešená ako vegetačná. 

Veže Panorama City tvoria najvýraznejšiu časť rozsiahlejšieho zámeru Panorama City, v rámci ktorého ešte pribudnú dve administratívne budovy, z ktorých je už jedna vo výstavbe, a vnútroblokový park. Tento park by mal byť ďalšou dokončenou časťou komplexu s predpokladom otvorenia na jeseň 2016. Po celkovom dokončení celej zóny by Panorama City mala predstavovať živé rozšírenie existujúceho ľavobrežného nového centra mesta.

Zdroj/Source: J&T Real Estate

Nový park / New park


__________________
One of the most significant recent Bratislava developments, Panorama City twin towers, are finished. Rapidly developing area of the new city center located around the building of the new Slovak National Theatre will get 606 new homes in two highrises with 33 floors and the height of 112.6 metres. Construction began in 2013 and the developer, J&T Real Estate, intends to hand on the first flats in March 2016. Architecture of Panorama City was designed by the Slovak architect Juraj Hermann from the studio Projekt-team P-T. Residential towers are only a part of a larger development containing two more office buildings (one is already under construction) and a courtyard park. After finishing, Panorama City complex should be a vibrant extension of the new city center.

(ag, foto: Fowner)

Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára