Prvá fáza Zuckermandlu má hotové hrubé stavby / First stage of Zuckermandel project is topped out

Výstavba Zuckermandlu, aktuálne zrejme najväčšieho bratislavského projektu, dosiahla významný míľnik - všetky budovy prvej etapy sú už v štádiu hrubej stavby. Od tejto chvíle budeme teda sledovať postupné dokončovanie jednotlivých súčastí multifunkčného komplexu, ktorý zahŕňa predovšetkým kancelárske priestory, bývanie a retail. Najpokročilejšie práce sú viditeľné na bloku B, ktorý bude po dokončení novým sídlom banky ČSOB. Napreduje aj výstavba rezidenčného bloku CA a ďalšieho administratívneho CB. Na mohutnom rezidenčnom bloku A sa glajcha objavila ako posledná. Jedným z najviditeľnejších prvkov nového Zuckermandlu však bude lávka, prepájajúca námestie v rámci projektu s nábrežnou promenádou a aj v tomto prípade sa už začalo s premosťovaním nábrežnej komunikácie. V druhej etape by mali vzniknúť ešte objekty CX (kancelárie a obchody) a CY (byty a obchody). Prvé budovy (blok B) by mali byť dokončené už koncom roku 2016, byty sa budú dokončovať v priebehu roku 2017, celkové dokončenie projektu sa očakáva okolo roku 2019. 

Developer projektu, J&T Real Estate, týmto zásahom výrazne ovplyvní obraz Bratislavy. Zuckermandel je zámerom znovuoživenia oblasti, v ktorej sa kedysi nachádzala podhradská osada a mestečko rovnakého názvu, takmer kompletne asanované v priebehu druhej polovice 20.stor. Pôvodná zástavba mala charakter drobnej, jedno- až dvojpodlažnej zástavby domov zvyčajne nižšieho štandardu a predmestského charakteru. Developer sa rozhodol, vzhľadom na význam lokality a zásadne zmenené urbanistické, ekonomické a kultúrne podmienky, ísť cestou modernej výstavby charakteristickej pre centrum mesta. Napriek tomu sa podarilo zachovať isté urbanistické kvality pôvodného Zuckermandlu - zachovanie hlavnej osi Žižkovej ulice, vytvorenie centrálneho námestia po vzore pôvodného Mockovho námestia, vytvorenie priehľadov na hrad, živý parter i relatívne široké chodníky. Zároveň nová zástavba výškovo postupne graduje od východu na západ, čím sa vytvára vhodný prechod od existujúcich zvyškov pôvodného Zuckermandlu (tzv. Kúrii) k modernej zástavbe River Parku od toho istého developera. Bohužiaľ sa však nový projekt nevyhol určitým chybám, predovšetkým v oblasti dopravného riešenia, keď došlo ku zbytočnému rozšíreniu nábrežnej komunikácie. Napriek tomu veríme, že Zuckermandel bude prínosom, ktorý pomôže oživiť bratislavské nábrežie a rozšíriť centrum mesta. 

Fotografie sú aktuálne ku 28.11.2015
Zdroj/Source: J&T Real Estate
Zdroj/Source: J&T Real Estate
__________________________
Zuckermandel, currently the largest project under construction in Bratislava by the developer J&T Real Estate, reached an important milestone - all buildings of the first stage are now topped out. From this moment, we are going to see the finishing works of different parts of this mixed-used development on Bratislava riverbank. Construction works are most advanced on the office block B which is to become the new HQ of ČSOB bank. Works also continue quickly on residential block CA and another office block CB, while the largest residential block A was topped out as last. In the second stage, two more buildings will be built. Finishing of the first building (block B) is expected in the end of 2016, residential units should be done during the year 2017, whole project in 2019. This development respects the most important principles of traditional urbanism and we believe that new Zuckermandel will positively contribute to the revitalization of Bratislava riverfront and will help to extend the center of the city.

Photos are from 28.11.2015

(ag, foto: Fowner)

Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára