Dokončené (?) / Finished (?): Petržalská električková trať & Starý most / Petržalka tramway & Old bridge, 15.12.2015

Ku 15.12. sa oficiálne dokončila výstavba realizácie prvej etapy nosného systému MHD, teda električkovej trate do Petržalky. Dodržanie tohto termínu, ktoré bolo potrebné pre efektívne čerpanie prostriedkov z fondov EÚ, z ktorých bol projekt financovaný, bolo mnohými spochybňované. Na základe zmluvy stavebníka, spoločnosti Eurovia, s mestom, by všetky práce, ktoré nebudú dokončené do tohto termínu, musela spoločnosť hradiť sama. Eurovia preto zmobilizovala stovky pracovníkov, ktorí usilovne dokončovali stavbu tak, aby bola k danému termínu hotová. Dnes konštatujeme, že zhotoviteľovi sa skutočne podarilo väčšiu časť prác dokončiť, aspoň v hrubom stave, a na väčšej časti novej trate sa vykonávajú už len kozmetické úpravy. Jedinou výnimkou je pilier č. 34, v prípade ktorého sme už v minulom článku vyslovili presvedčenie, že sa dokončiť nestihne (a ani nestihol). 

Každopádne, dnes už môžeme konštatovať, že Bratislava po dlhých desaťročiach konečne dotiahne električky na pravý breh Dunaja a po prvýkrát od zmeny režimu sa vybudovala aj úplne nová električková trať. Hoci projekt samotný nie je bez chýb, okrem samotnej existencie trate prinesie viacero pozitívnych noviniek;  zlepšenie podmienok pre chodcov na novom Starom moste, na Šafárikovom námestí i na Štúrovej ulici, radikálne skvalitnenie cyklistickej infraštruktúry v tejto oblasti, vylúčenie IAD z mosta, bezbariérové električkové zastávky, využitie betónového povrchu na vyťaženej komunikácii na Šafárikovom námestí či vytlačenie parkovania zo Štúrovej ulice. Projekt je aktuálne vo fáze kolaudácie, pričom plne funkčná trať by mala byť spustená na jar 2016.
Pásy pre nevidiacich a slabozrakých, ktoré ich budú upozorňovať na cyklistický pruh vpravo, ktorý ešte treba domaľovať.


Bez mimoriadneho nasadenia pracovníkov stavebnej firmy by nebolo možné väčšinu prác dokončiť načas. Without massive deployment of construction workers, most of the works could not be finished on time.
_________________________
At 12/15/15, construction of the first stage of Petržalka tram was officially finished. This date was questioned by many and the construction company, Eurovia, facing the threat of financial compensations for the city in case of late delivery of finished construction, mobilized hundreds of workers. Today we can say that most of the project is really finished, except of pillar no. 34 (as expected). Bratislava will again, after decades of waiting, get trams to the right bank of Danube, and finally, since the revolution, built new tramway track. This track should be fully operational in Spring 2016.

(ag, foto: Fowner)

Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára