Construction update: Štefánikova 1, 22.12.2015

Rekonštrukcia historického objektu na Štefánikovej ulici 1, ktorý doteraz svojim výzorom a fasádou prekrytou reklamným zariadením znehodnocoval výzor Hodžovho námestia v dotyku s Prezidentským palácom, úspešne napreduje. Spomínané reklamné zariadenie zmizlo a pracuje sa na prestavbe strechy. Intenzívne práce prebiehajú aj na nádvorí a v interiéri objektu. Budova by sa po ukončení rekonštrukcie v priebehu roku 2016 mala stať novým sídlom Balassiho inštitútu, teda Maďarského kultúrneho inštitútu. Projekt pre klienta pripravuje spoločnosť OTP Buildings, s.r.o., stavebné práce zabezpečuje Bau3Mex. Veríme, že kvalitná rekonštrukcia budovy výrazne prispeje ku skvalitneniu výzoru významného Hodžovho námestia, ktoré patrí k reprezentatívnym častiam mesta.Zdroj/Source: Bau3Mex
_________________________
Progress is visible on reconstruction of the building on Štefánikova st. No. 1, located just across the Presidential palace. Right now, works continue on rebuilding of the roof and reconstruction of interiors and courtyard. After finishing in 2016, the building should serve as the seat of Balassi Institute (Hungarian Cultural Institute). We believe that the overall look of the street and the near-by Hodžovo square will be massively improved and we look forward to the end of reconstruction.

(ag, foto: Fowner)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára