Construction update: Rosum, 28.11.2015

Administratívny komplex Rosum patrí medzi mnohé sympatické projekty, ktoré urbanizujú dlhodobo nevhodne využívané priestory v atraktívnych lokalitách Bratislavy. V prípade Rosumu to bola nezastavaná trávnatá plocha v tesne blízkosti mimoúrovňovej križovatky Ružinovskej a Záhradníckej ulice s Bajkalskou, ktorú využívali hlavne cirkusy. Vďaka mimoriadne rýchlemu postupu výstavby sa však lokalita rýchlo mení. Výstavba je aktuálne už na úrovni piateho nadzemného podlažia (z dvanástich) a viditeľné je už aj základné členenie komplexu na dve výškové časti spojené podnožou, ktorej strecha bude využitá ako pobytový priestor pre zamestnancov. Developer, spoločnosť Penta Investments, týmto projektom prinesie do konca roku 2016 ďalších 22 000 štvorcových metrov na kancelársky trh. 

Po dokončení Rosumu však ešte v priestore okolo spomínanej križovatky zostáva jeden nezastavaný pozemok, ktorý vznikol po asanácii niekdajšieho autoservisu Drutechna. Pôvodný predkrízový zámer počítal s výstavbou 36-podlažnej výškovej budovy Olympia, no tento zámer skrachoval. K projektu sa dostala spoločnosť Tatra Residence, patriaca pod Tatra banku. Spoločnosť zorganizovala architektonickú súťaž, ktorej víťazom sa stal skúsený a renomovaný architekt Peter Moravčík. Podľa informácii Bratislava YIMBY príprava projektu napreduje a už čoskoro by mohli byť známe ďalšie podrobnosti.

Zdroj/Source: Penta Investments
___________________
Office complex Rosum is one of the many recent and sympathic projects filling the long-neglected spaces in attractive locations in Bratislava. In case of Rosum, the location used to be an empty grassy plot next to the interchange of Ružinovská and Bajkalská st. Construction of the project is advancing quickly so we are now able to recognize the basic principles of the complex, divided onto two towers connected by the central podium with the rooftop garden for the employees. Developer Penta Investments will deliver this project with 22.000 sqm of leasable space by the end of 2016. 

(ag, foto: Fowner)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára