Bratislavský development v roku 2015

Tesne pred nami je koniec roka 2015, čo je čas na ohliadnutie sa dozadu a zhodnotenie uplynulých dvanástich mesiacov. Pre Bratislavu to bol, trúfneme si povedať, mimoriadny rok. Už v podobnom hodnotení spred roka sme písali o veľkých očakávaniach, ktoré si od budúcnosti sľubujeme. Mnohé z nich sa aj potvrdili. Bratislava pokračovala v prudkom stavebnom rozvoji a pomaly, ale isto, sa mení na malú, ale modernú európsku metropolu. Pozrime sa v tomto článku, aké významné udalosti a trendy sa udiali v roku 2015 a čo môžeme čakať od roku 2016?

Čulenova New City Centre. Zdroj: Penta Investments/Bratislava YIMBY

Nepochybne najvýznamnejším trendom, ktorý ovplyvnil bratislavský development v uplynulom období, je mimoriadny rozvoj v oblasti rezidenčného developmentu. Kombinácia nízkych hypoték a odloženého dopytu z čias krízy vyústila do obrovského nárastu počtu predajov a tým pádom aj do zvýšenia počtu projektov a predávaných bytov na trhu nehnuteľností. Ku starším projektom, ktoré sa už realizujú, pribudli mnohé ďalšie, prípadne sa spúšťajú nové fázy týchto starších projektov: Malé Krasňany, Vila na Kopci, Bytový dom Rosnička, Čerešne, CityHouse Ružinov, Bytový komplex Nobelova, Muchovo Námestie či Bytový dom Fuxova z tých úplne nových, ale aj ďalšie fázy Slnečníc, Zelených Terás či Petržalka City. Pokračoval aj trend z minulého roka, v rámci ktorého sa niekdajšie administratívne priestory, dnes nevyužívané, prebudovávajú na tzv. štartovacie byty - konečne sa naštartoval projekt Miletičova 60 a zmeny zasiahnu aj charakteristický objekt SLSP na Prievozskej ulici, pod novým názvom Apollis. Na druhej strane, patrný je rast cien nehnuteľností a pomaly sa už začína diskutovať o skorom "prasknutí bubliny". Viacerí developeri si túto možnosť očividne uvedomujú, a preto sa na trh rýchlo vrhajú ďalšie a ďalšie byty - aktívny developer Corwin Capital uviedol projekt Dúbravy, ITB Development projekt Mamapapa a konečne aj Penta Investments pristupuje k štartu Čulenovej. Za prejav úspešného obdobia považujeme aj reštart projektu 3nity pod novým developerom a názvom CityPark Ružinov.

CityPark Ružinov. Zdroj: CityPark Ružinov

Zaujímavým javom je koncentrácia projektov v určitých oblastiach - aktuálne to najviac žije v štyroch lokalitách - v okolí Račianskej ulice, kde sa buduje a plánuje celá rada projektov (Blumental, Pri Mýte, Stein2, Nové Slovany, Ahoj Park, Nové Vinice, Malé Krasňany, Kivikko a i.), v Dúbravke (Tammi, Záhradné Vily, TuJeToIn,...), v severnej časti Petržalky v blízkosti novej električkovej trate (Muchovo Námestie, Fuxova, Albero, Bytový dom Lužná) a nakoniec v novom centre Bratislavy medzi nábrežím Dunaja a Autobusovou stanicou Mlynské Nivy. Okrem toho sa naštartovali aj projekty, patriace do segmentu luxusného bývania - príkladmi sú projekty Bezručova Residence, Villa Penat alebo UniQ Majakovského

Bezručova Residence. Zdroj: Bezručova Invest

Čo sa týka administratívy, pokračuje trend z posledných rokov, v rámci ktorého získavajú developeri nových nájomcov ich presunom z iných administratívnych komplexov. Napriek tomu aj v tomto segmente sa objavujú nové a kvalitné zámery: UniQ Staromestská od Cresco Group, kancelársky komplex Rosum od Penta Investments či Panorama Business od J&T Real Estate. Nie pre všetky kancelárske objekty je však možné získať nájomcov, a preto platí to, čo sme spomenuli vyššie, teda ich premena na štartovacie byty. Zaujímavé bude sledovať, ako development v oblasti administratívnych priestorov v blízkej dobe ovplyvnia statické problémy Apollo Business Center, nielen kvôli presťahovaniu sa nájomcov, ale aj v oblasti stavebnej kvality jednotlivých realizovaných projektov.

UniQ Staromestská. Zdroj: Cresco Group

Za pozitívum možno jednoznačne považovať rastúcu aktivitu verejnej správy v oblasti realizácie stavebných projektov. Bratislavou hýbala v tomto ohľade roku 2015 predovšetkým doprava - pomerne prekvapivo sa podarilo (viacmenej) dokončiť realizáciu prvej etapy Nosného systému MHD, teda električky do Petržalky. Okrem toho sa úspešne napreduje v mimoriadne kvalitnej rekonštrukcii Bratislavského hradu a podľa posledných správ sa čoskoro naštartuje aj rekonštrukcia Slovenskej Národnej Galérie. Zdá sa, že pomaly sa začnú realizovať aj investície do verejných priestranstiev - samospráva Nového Mesta by čoskoro mohla naštartovať realizáciu parku JAMA. Významným môže byť dokončenie Vedeckého parku UK v Mlynskej doline. K pozitívnym javom z tohto roku patrí aj rastúci počet rekonštrukcií v cente mesta, zastavovanie prelúk a obracajúci sa trend v oblasti vzťahu k industriálnemu dedičstvu - množstvo industriálnych a technických pamiatok by sa malo revitalizovať, namiesto ich nepremysleného búrania ako v minulosti.  

Bratislavský hrad. Zdroj: Národná Rada Slovenskej Republiky

Za udalosť roka však považujeme štart a realizáciu veľkých projektov - okrem Zuckermandlu, ktorý už významne ovplyvňuje obraz Bratislavy, alebo Steinu, ktorý pokryje rozsiahly pozemok v širšom centre mesta kvalitnou polyfunkčnou zástavbou, je to hlavne štart projektu Čulenova. Penta Investments, developer tohto projektu, realizoval veľkú architektonickú súťaž na premenu územia už v roku 2010 a až teraz sa vývoj projektu dostal tak ďaleko, že môžeme očakávať jeho skorý štart. Bratislava tak konečne získa špičkový moderný development od architekta (architektky) svetového kalibru, od Zahy Hadid, v spolupráci s popredným slovenským a britským architektom a odborníkom na verejné priestranstvá, Igorom Markom.

Čulenova New City Centre. Zdroj: Penta Investments

Bratislava 2015, to však bolo aj dokončenie viacerých projektov z minulých rokov, keďže už aj rok 2014 bol pre rozvoj mesta pomerne úspešný. Okrem relatívne menších realizácii, ako boli Villinki v Karlovej Vsi, Medický Park v Starom Meste alebo Fox House v Ružinove, sa dokončil aj ďalší z bratislavských megaprojektov, výškové budovy Panorama City v blízkosti nábrežia Dunaja, ktoré aj v duchu svojho názvu výrazne ovplyvnili panorámu Bratislavy.

Fox House
Panorama City

Pri takom masívnom rozvoji, aký Bratislava zažívala v roku 2015, sa však dá očakávať, že nie všetky správy boli dobré. Pozitívna situácia na trhu s nehnuteľnosťami umožnila reštart niektorých projektov, ktoré nemožno hodnotiť ako prínos pre mesto či pre svoje okolie a ožili aj projekty, ktoré sú dôsledkom slabosti samosprávy pri obrane svojho majetku či absencii vízie rozvoja mesta. Na Šancovej ulici ožíva rezidenčný projekt výškového domu Premiére, objavil sa zámer asanácie budovy hotela Park Inn na nábreží Dunaja, ktorý predstavuje jedného z posledných rozsiahlejších reprezentantov postmodernej architektúry v Bratislave. Za dobré pre mesto nepovažujeme ani zámer výstavby nového rozsiahleho nákupného centra v rámci výstavby projektu Twin City - Sever. Témou posledného obdobia je ukončenie dlhoročnej kauzy PKO, keď zanikne (resp. už zaniká) niekdajší kultúrny areál na úkor nového nábrežného developmentu nazvaného River Park II, čo síce nie je nevyhnutne negatívom, avšak bez adekvátnej náhrady. Bohužiaľ ešte stále platí, že úroveň územného plánovania v Bratislave, je pomerne nízka a mestu chýba akákoľvek vízia rozvoja, ktorá by sa odrazila v príslušných územnoplánovacích dokumentoch. Aj vďaka tomu sú možné podobné problematické projekty, ktoré v očiach verejnosti prekryjú všetky pozitívne zásahy, ku ktorým v poslednom období došlo. 

River Park II. Zdroj: Henbury Development

Napriek tomu hodnotíme rok 2015 ako mimoriadne úspešný a pre budúcnosť aj pamätný. Bratislava sa skutočne začína meniť na moderné a dynamické veľkomesto, ktoré sa mení mimoriadnym tempom a pozitívnym spôsobom. Predpokladáme, že tento pocit sa ešte posilní po dokončení všetkých aktuálne rozpracovaných projektov - už okolo roku 2018-2019 bude mať Bratislava kompletne prebudované okolie Račianskeho mýta, nové centrum Bratislavy bude doplnené o elegantné výškové budovy od svetovej architektky, zanikne veľmi zanedbaný areál okolia Autobusovej stanice, nábrežie Dunaja západne od Bratislavského hradu sa viac prepojí s mestom a získa metropolitný moderný charakter a aj samotný Bratislavský hrad, obohatený o obnovené barokové objekty niekdajšej jazdiarne a francúzskej záhrady a atraktívne prezentácie vzácnych keltsko-rímskych pamiatok, sa premení na skutočný klenot mesta. Dá sa taktiež predpokladať, že k dokončeniu sa budú blížiť nové dopravné projekty, ako prvá etapa výstavby diaľnice D4, prvý úsek rýchlostnej cesty R7 či druhá etapa petržalskej električky. Zároveň rastúca aktivita odborníkov, zaoberajúcich sa mestským organizmom, urbanizmom, architektúrou, verejnými priestranstvami i stavebnou legislatívou, má čoraz väčší vplyv na verejnú mienku, čo by mohlo ďalej pomôcť pri zvyšovaní úrovne verejnej správy i developmentu samotného. Pred rokom 2016 sme optimisti - veríme, že i nasledujúci rok bude podobne úspešný ako rok 2015 a Bratislava sa bude naďalej meniť na príjemnú, modernú, živú a kvalitnú metropolu.

PF 2016!
____________________________
Nezabudnite na našu stále aktualizovanú Mapu bratislavského developmentu.


Tím Bratislava YIMBY

Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára