Bratislava YIMBY má jeden rok

Dnes, 10.12.2015, je tomu už jeden rok, čo bol napísaný prvý článok na blogu Bratislava YIMBY. Od tej doby pribudlo na tejto stránke (okrem tohto) ďalších 157 príspevkov, venujúcich sa bratislavskému developmentu. Ročné výročie existencie tohto blogu by sme chceli osláviť, pretože práve vďaka Vám, našim čitateľom, má pre nás zmysel o rozvoji Bratislavy nielen uvažovať, ale aj písať. Vážime si každý komentár, like, správu alebo pripomienku, keďže práve to nás v tejto aktivite motivuje a pomáha nám zlepšovať obsah. Preto Vám chceme na tomto mieste poďakovať, tak pravidelným, ako aj náhodným čitateľom, tak úprimným fanúšikom, ako aj kritikom. Zároveň by sme radi využili túto príležitosť na poodhalenie toho, čo sa za Bratislava YIMBY skrýva a pripomenutie našich cieľov a zásad. 


Bratislava YIMBY FAQ

Už od vzniku blogu sa stretávame s niektorými pravidelne sa opakujúcimi otázkami. Keďže sa snažíme byť transparentným a dôveryhodným zdrojom informácii, skúsime na tie najdôležitejšie odpovedať.

Čo znamená YIMBY? 
YIMBY je skratka zo slov Yes In My BackYard (Áno na mojom zadnom dvore). Táto skratka vznikla ako vymedzenie sa voči skupinám ľudí označovaných ako NIMBYs (Nie na mojom zadnom dvore). Pôvodne sa takto označovali skupiny obyvateľov, bojujúcich proti vážnym stavebným zásahom do ich okolia, napríklad výstavby letísk či jadrových elektrární, postupom času sa však výraz uchytil pre označenie večných bojovníkov proti akýmkoľvek zmenám v mieste ich bydliska. Hoci medzičasom vznikli aj presnejšie pomenovania takýchto ľudí (autor týchto riadkov obľubuje skratku CAVE people - Citizens Against Virtually Everything), NIMBY zostáva najpoužívanejším slovom a na to reagovala aj opačná strana vytvorením skratky YIMBY. Uvedomujeme si, že nie celá Bratislava je našim zadným dvorom, ale ide už o zaužívané pomenovanie.

Čo je inšpiráciou Bratislava YIMBY?
Blog Bratislava YIMBY sa takmer úplne inšpiroval projektom New York YIMBY, ktorý mapuje development a architektúru v New York City. So zakladateľmi newyorskej stránky sme v kontakte a máme povolenie na používanie názvu aj loga. Zo slovenského prostredia si veľmi vážime prácu tímu okolo portálu TrendReality.sk, ktorý nám v priebehu roka dal viaceré cenné rady, za ktoré sa chceme týmto spôsobom poďakovať.

Aké sú ciele Bratislava YIMBY?
Podobne ako v New Yorku, aj my sme mimoriadnymi fanúšikmi rozvoja mesta, ktorého prvotným fyzickým prejavom je práve výstavba či všeobecne stavebná aktivita. Uvedomujeme si viaceré nedostatky územného plánovania, developmentu i kvality architektúry v Bratislave, zároveň sa však zhodujeme, že mesto potrebuje neustále inovácie, aby dokázalo obyvateľom poskytnúť adekvátnu kvalitu života, porovnateľnú s najvyspelejším metropolami. Máme však pocit, že vo verejnom diskurze vládne skôr konzervativizmus a odmietanie nových vecí (NIMBYism), čo považujeme za nesprávny postoj. Veríme, že náš blog pomôže takéto názory trochu zmeniť a namiesto extrémnych polôh prispejeme pomocou jednoduchých, priamych článkov a kvalitných fotografií k naštartovaniu vecnej a otvorenej diskusie o budúcnosti mesta, na základe ktorej budú profitovať všetci - obyvatelia, developeri i mesto samotné. 

Kto stojí za Bratislava YIMBY?
Blog založil Adrian Gubčo, aktuálne ešte študent humánnej geografie a regionálneho rozvoja na Univerzite Karlovej v Prahe so zameraním na urbánnu geografiu a územné plánovanie. Adrian Gubčo sa Bratislave a jej rozvoju dlhodobo venuje aj v rámci svojho voľného času, prvou ucelenejšou prácou na túto tému bola jeho stredoškolská geografická olympiáda venujúca sa stavebnému rozvoju Bratislavy. V súčasnosti je autorom väčšiny článkov na Bratislava YIMBY. Druhým členom tímu je Philip Darázs, študent Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý je rovnako veľkým milovníkom developmentu a kvalitnej modernej architektúry (zvlášť nemeckej). V rámci Bratislava YIMBY je taktiež autorom mnohých článkov a zároveň fotografom, jeho fotografie publikoval aj internetový portál TrendReality.sk. Tretím členom tímu je Juraj Pivovárči, poslucháč na Paneurópskej vysokej škole, autor mnohých vynikajúcich updatov a fotografií a zároveň aj autor dizajnu blogu. Fotografovaniu výstavby sa venoval ešte predtým v rámci vlastného projektu Fotostavby.sk, ktorá je aktuálne partnerskou stránkou Bratislava YIMBY. Všetci autori sa Bratislava YIMBY venujú ako koníčku vo svojom voľnom čase.

Ktorí developeri platia Bratislava YIMBY?
Žiadni. Bratislava YIMBY je absolútne nezávislým blogom, ktorý nikdy neprijal od žiadneho developera ani záujmovej skupiny žiadne peniaze ani dary (pokiaľ nerátame chlebíčky, minerálku alebo džús počas niektorých prezentácii projektov) výmenou za pozitívne hodnotenie nejakého projektu. Naše názory na jednotlivé projekty nie sú ovplyvnené vzťahmi s tými ktorými developermi, vychádzajú výlučne z našich vedomostí, znalostí a pocitov. Ak v jednom blogu chválime projekt nejakej spoločnosti, neznamená to, že už apriori odmietame všetky ostatné zámery daného developera, a takisto opačne. Uznávame, že pre niektorých ľudí môže byť ťažko uveriteľné, že na niektoré stavby máme pozitívny pohľad, pričom drvivá väčšina laickej spoločnosti je proti, ako však vyššie píšeme, sme jednoducho beznádejnými milovníkmi rozvoja mesta.

Odkiaľ získava Bratislava YIMBY peniaze?
Jediným zdrojom príjmov je reklama na blogu, tieto príjmy sú však minimálne. Účelom nášho blogu totiž v tejto chvíli určite nie je vytvárať zisk. Čo sa týka nášho vkladu do rozvoja stránky, táto je náročná hlavne na čas a v prípade fotografovania updatov aj na kondičku či cestovné lístky. 

Aká Bratislava by sa vám páčila?
Pri formovaní našich predstáv o tom, ako má Bratislava vyzerať a fungovať, vychádzame z našich vedomostí i skúseností z ciest po svete. U väčšiny súčasných svetových urbanistov či odborníkov na rozvoj miest panuje zhoda, že najvyššiu kvalitu života je možné dosiahnuť v mestách adekvátne hustých, funkčne rozmanitých, prestupných, otvorených inováciám, tolerantných a ekologických. V prípade Bratislavy, ktorá disponuje takými kvalitami len na menšej časti svojho územia, to znamená nutnosť ďalšieho intenzívneho rozvoja a stavania na vyššie popísaných urbánnych kvalitách. Zároveň máme na pamäti, že súčasná Bratislava je iné mesto, než akým bola v minulosti - už nie je druhoradým mestečkom v rámci väčšieho štátu, ale ambicióznou mladou metropolou členského štátu Európskej únie, čo sa musí zákonite odraziť na jej obraze. Veríme, že Bratislava má potenciál zaradiť sa medzi svetových lídrov v kvalite života a väčšina aktuálnych projektov ju k tomuto cieľu pomaličky približuje. V oblasti odbornej literatúry sa opierame hlavne o poznatky Jane Jacobs, Edwarda Glaesera či Jana Gehla.

Prečo sú niektoré články aj po anglicky?
Ako vyššie píšeme, myslíme si, že jedným zo základov úspešného mesta je jeho otvorenosť a tolerancia. Snažíme sa teda vývoj v Bratislave sprístupniť aj zahraničným návštevníkom našej stránky a ukázať im, že Bratislave je dynamické a aktívne mesto, ktoré má zároveň čo ponúknuť i milovníkom moderných trendov.

Rok Bratislava YIMBY v štatistikách

Musíme povedať, že pri zakladaní nášho blogu sme mali len skromné ambície a neverili sme, že by sme mohli vybudovať aj väčšiu komunitu čitateľov. Vývoj nás však veľmi pozitívne prekvapil a štatistické ukazovatele, svedčiace o záujme o náš blog, nás mimoriadne tešia.

Koľko ľudí číta Bratislava YIMBY?
Od založenia nášho blogu až ku chvíli, keď sú písané tieto riadky, sme narátali na našej stránke celkovo 50 958 návštev od 24 603 návštevníkov. Každý z čitateľov si počas návštevy priemerne pozrel 2,38 stránky a priemerne strávil na blogu takmer dve minúty. Čo nás mimoriadne teší, je podiel pravidelných návštevníkov, ktorý je 51,5%. 

Odkiaľ pochádzajú návštevníci Bratislava YIMBY?
Prirodzene, drvivá väčšina návštevníkov sú Slováci, ktorí tvoria 77,25% návštev. V rámci Slovenska nás neprekvapivo číta najviac ľudí z Bratislavy (65,16%), ale aj zo Žiliny (1,36%) či Trnavy (1,35%). Spoza hraníc prichádza najviac návštev z Čiech (4,75%), Nemecka (2,93%), Spojených štátov (2,67%) a Spojeného kráľovstva (2,01%). Zaujímavosťou je, že v rámci miest nás po Bratislave číta najviac ľudí v Prahe (3,35%) ešte pred ostatnými slovenskými mestami. Ďalším prekvapením pre nás je pomerne silná komunita čitateľov v Dubaji (237 návštevníkov), najdlhší čas zas na našej stránke v priemere strávia čitatelia z Atlanty v USA (viac ako 4 minúty). Hoci predpokladáme, že veľkú časť týchto návštevníkov tvoria komunity Slovákov žijúcich v zahraničí, ukazuje sa, že aj cudzinci majú záujem o rozvoj mesta Bratislava.

Aké sú zdroje návštev na Bratislava YIMBY? 
Najviac návštevníkov prichádza z Facebooku, kde máme aktívny profil a takmer 1200 sledovateľov. Druhú najväčšiu skupinu tvoria čitatelia, ktorí sa k nám dostali pomocou vyhľadávania cez Google, sme však aktívni aj na sociálnej sieti Google+. Všetci traja autori sú zároveň aktívni na internetovom diskusnom fóre o výstavbe Skyscrapercity.com, odkiaľ k nám zavíta tretia najväčšia skupina návštevníkov. Bratislava YIMBY nedávno spustil aj svoj instagramový účet, kde nájdete občasné fotografie toho, čo nás zaujalo alebo čo práve v súvislosti s YIMBYm robíme.

Ktoré sú najčítanejšie články na YIMBYm?
Našimi dosiaľ najčítanejšími článkami sú: (1., 4834 návštev) Odhalenie projektu Čulenova, ktoré sme netrpezlivo očakávali a ako prví zverejnili vizualizácie celého zámeru. (2., 4069) Ďalším v poradí je prvé odhalenie projektu Twin City Sever, resp. Autobusovej stanice Mlynské Nivy, kde sme opäť ako prví priniesli predbežné vizualizácie, ktoré sme však museli neskôr stiahnuť. Medzičasom je už známe, ako bude komplex vyzerať. (3., 2045) Opäť článok o projekte Čulenova, v ktorom sme zhrnuli  dovtedy známe poznatky o zámere. (4., 2021) Optimistický článok o projekte parku JAMA bol taktiež mimoriadne populárnym. Verejné projekty čitateľov očividne zaujímajú, lebo ďalším mimoriadne čítaným článkom (5., 1900) bola analýza stavu projektu rekonštrukcie Slovenskej Národnej Galérie

Ako ďalej?

Hoci náš blog prešiel za ten rok vývojom, stále nedosahuje úroveň, ktorú by sme raz chceli dosiahnuť. Vyššie zmienené dáta sú pre nás dôkazom, že o témy týkajúce sa developmentu a rozvoja mesta je v Bratislave záujem, ale zároveň aj záväzok, aby sme z Bratislava YIMBY spravili ešte lepší zdroj informácií. Preto plánujeme viacero inovácii. Prvá z nich spočíva v plánovanom rozšírení obsahu - viac fotiek a galérií projektov (aj starších), ale zároveň aj viac odborne zameraných článkov. V tomto ohľade by sme radi na tomto mieste upozornili aj odborníkov či profesionálov z oblasti developmentu, ktorí by sa chceli vyjadriť, že YIMBY im rado poskytne platformu pre zdieľanie ich názorov či komentárov ku vývoju v Bratislave. Ďalej by sme aspoň v rámci možností chceli skvalitniť technické zabezpečenie updatov, čo zahŕňa investície do fototechniky. Treťou novinkou by malo byť rozšírenie ponuky YIMBY eventov - v súčasnosti sa už spolupodieľame na prednáškovom formáte Bratislavské večery v spolupráci s Bratislavským okrášľovacím spolkom (BOS) a Inštitútom urbánneho rozvoja (IUR), no v hlave už máme niekoľko ďalších nápadov, ktoré by mohli rozvoj Bratislavy priblížiť priamo v teréne. Pevne veríme, že aj v najbližšom roku sa nám podarí udržať minimálne súčasnú úroveň a takisto dúfame, že nám aj naďalej zachováte svoju priazeň.

Bratislava YIMBY

Philip Darázs, Adrian Gubčo, Juraj Pivovárči

Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára