Odhalené / Revealed: River Park 2

Po dlhoočakávaných projektoch na Čulenovej a novej autobusovej stanice sa odhaľuje ďalší verejnosťou mimoriadne sledovaný zámer - pokračovanie komplexu River Park na dunajskom nábreží na mieste areálu Parku kultúry a oddychu (PKO). Mesto dnes v nezvyčajnom čase počas pracovného dňa o 10:00 predstavilo prvé vizualizácie projektu, ktoré sú výsledkom rokovaní primátora zo zástupcami developera Henbury Development. Hroziaci zánik areálu PKO je dlhoročným predmetom sporov - vplyvná časť obyvateľstva, naviazaná na areál nostalgickými spomienkami, sa tvrdo bránila akýmkoľvek úvahám o možnej premene, čo viedlo k vyhranenej diskusii, v rámci ktorej sa ukazovalo ako nemožné dosiahnuť spoločný kompromis akceptovateľný pre obe strany. Developer, v ktorom majú účasť iní silní hráči bratislavského developmentu, spoločnosti J&T Real Estate a Cresco Group, však vlastnil pozemky pod celým PKO, na ktorých plánoval stavať v podobnej forme ako to bolo v prípade River Park 1. Situáciu okrem toho zneužívali politici, ktorí problém namiesto riešenia ďalej predlžovali, vďaka čomu mestu hrozil súdny spor s vážnymi finančnými následkami.

Nový ambiciózny primátor však nedávno oznámil, že o projekte vedie s developerom už niekoľkomesačné rokovania a je pripravený odprezentovať verejnosti výsledky týchto rokovaní. Jeho požiadavkami bolo zachovanie a revitalizácia verejných priestranstiev a cyklotrasy, riešenie protipovodňovej ochrany, ktoré umožní zachovať pôvodný balustrádny múrik od architekta I. Matušíka, zachovanie kultúrnej funkcie v území, vrátane výstavby nového planetária a vytvorenie námestia medzi nábrežím rieky s ulicou Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu. Zámer, ktorý spĺňa podľa primátora všetky tieto predpoklady, sa teda dnes konečne odhalil. 

Zdroj/Source: Henbury Development

Popravde, zatiaľ nám príde zaťažko projekt hodnotiť, keďže prezentácia predstavila viacmenej len hmotovú štúdiu budúceho komplexu, podľa ktorej by sa mala hmota objektov postupne znižovať z východu  (od River Parku 1) na západ, a k tomu riešenie konkrétnych požiadaviek mesta. Zrejmé je, že pôvodné PKO bude kompletne asanované. Náhradou za kultúrnu funkciu tohto areálu má byť spomenuté planetárium v budove futuristického tvaru, s kapacitou cca 140 ľudí (oproti vyše 3000 v pôvodnom PKO) a budova "mediatéky", teda akejsi multimediálnej knižnice, pričom portál TrendReality uvádza, že jej plocha bude 300 štvorcových metrov (napríklad kníhkupectvo v Eurovei má rozlohu takmer trojnásobnú - 855 metrov štvorcových). Zlepšiť sa má údajne aj prístup k rieke, hoci architekt zámeru, Radoslav Grečmal zo štúdia GFI, pripúšťa, že „...V tejto otázke sme dnes ešte len vo fáze konceptu. Rozhodujúce slovo bude mať Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý bude našu ideu posudzovať,“ Developer očakáva, že jeho projekt bude prijatý kladne, čo sa má potvrdiť na rokovaní mestského zastupiteľstva začiatkom decembra, kedy sa rozhodne o urovnaní sporu medzi ním a mestom. V súvislosti s tým Henbury pripomína, že práce na revitalizácii promenády, ktorá je už dlhodobo v katastrofálnom stave, začnú ešte v roku 2016.

Zdroj/Source: Henbury Development

To, čo vyzerá do istej miery ako win-win situácia, je však veľmi úbohým ukončením dlhoročného sporu. Zachovanie hál PKO by bolo nezmyslom, keďže tieto stavby bez akejkoľvek hlbšej architektonickej či mestotvornej kvality už nie sú schopné dôstojne slúžiť ani svojmu pôvodnému účelu. Na nábrežie Dunaja sa musí vrátiť život v podobe multifunkčných kvalitných štvrtí, príklady ktorých pozorujeme v západnej a severnej Európe (za najlepší príklad v tomto prípade považujeme nábrežie Aker Brygge v Osle), kam však patrí aj kultúra, no nie v miniatúrnych zariadeniach, ktoré sú skôr výsmechom ako skutočnou novou kultúrnou inštitúciou. Namiesto toho sa malo realizovať dielo, ktoré by bolo skutočnou a plnohodnotnou náhradou PKO, a zároveň svojou architektúrou a prevedením skutočným symbolom Bratislavy, landmarkom pre danú lokalitu a prídavkom, ktoré by jej zaručilo atraktivitu 24 hodín denne. Pre také niečo by však bola už pred rokmi nutná skutočná vízia, prevedená do územného plánu zóny a príslušných regulatív využitia územia, ako aj sebaistá pozícia Bratislavy ako skutočného partnera v rozvoji mesta a nie tápajúceho mesta, ktoré riadia idey nostalgických aktivistov a populistických politikov. Výsledkom je dnešná Bratislava v pozícii fackovacieho panáka, pri ktorom developerovi stačí mestu po rokoch naťahovania pohodiť kus žvanca v podobe "mediatéky" a planetária pre 140 ľudí, pričom tento panák si ani nevšimol, o akú urážku ide. Zároveň sa opäť vytvára do budúcnosti precedens, ktorý môže ohroziť zdravý development i kvalitu života obyvateľov mesta.

Zdroj/Source: Henbury Development
______________________
After the long-awaited projects of Culenova New City Centre and new coach station, another publicly watched proposal is now revealed - River Park 2 on the site of the former Park of Culture and Leisure (PKO). This development is a topic of hot discussions for years, as there was a strong opposition against the demolition of the old and unsuitable buildings by influential and nostalgic part of the public. As there was no will for any compromise, city of Bratislava was in danger of trial with potential of great damage on city funds. However, the new ambitious mayor announced that he reached an agreement with the developer, Henbury Development, and the cultural function will be also a part of the new complex. The presentation of the proposal is also focusing on these new cultural facilities - Bratislava will get new planetarium with capacity of 140 visitors and mediatheque of about 300 sqm instead of a concert hall with capacity of 3000 spectators. This is indeed a sad result of a long process, during which the city was not able to find any vision, create a masterplan for the area and find an agreement with the developer because of political populism and ideas of nostalgic local activists not willing any change of dilapidated buildings. It is again a precedense which can harm the healthy development of the city and quality of life of its residents.

(ag)

Zdieľať na Google Plus
    Blogger koemntár
    Facebook komentár

1 komentárov:

  1. Postavte celú štvrť v duch planetária, a zkúste do toho zakompovať aj část budovy PKO. A samozrejme, aspoň jako tak zelený prístup k Dunaju, prípadne aspoň menší park. Potom to bude vypadať moderne, zaujímavo, jedinčně a určite tam domácí, aj turista stráví podstatne viac času ako medzi tými bezduchými budovami čo projektujete a staviate aj pod Hradom.

    OdpovedaťOdstrániť