Construction update: Petržalská električková trať & Starý most / Petržalka tramway & Old bridge, 28.11.2015


Keďže termín 15.12.2015, kedy má byť výstavba prvej etapy Nosného systému mestskej hromadnej dopravy (NS MHD) v podobe električkovej trate do Petržalky dokončená, sa nezadržateľne blíži, tempo stavebných prác narástlo a na celom úseku trate od Štúrovej ulice až po konečnú v Petržalke sa intenzívne pracuje. 

Na Štúrovej ulici sa už vyznačuje vodorovné dopravné značenie, na Šafárikovom námestí sa buduje zastávka pred Univerzitou Komenského a betónuje križovatka s nábrežnou komunikáciou. Po jej dokončení by sa malo pristúpiť k zhotoveniu nájazdu na nový Starý most. Starý most tvoril najnáročnejšiu časť projektu, no viacmenej finalizačné práce sa realizujú aj v jeho prípade, keďže sa už pieskujú pešie komunikácie, betónuje podklad (mostovka) pod budúcou električkovou traťou a osádzajú osvetlenie a zábradlia. Problémom však môže byť realizácia piliera č. 34, kde sa ešte len pripravuje jeho betonáž. Na petržalskej strane idú práce lepšie, zhotovujú sa a dokončujú zastávky Farského a Jantárová a podobne je na tom aj estakáda Artmedia so zastávkou Viedenská. Predstavitelia realizátorskej stavebnej spoločnosti Eurovia i zástupcovia mesta deklarujú, že projekt sa v stanovenom čase stihne dokončiť. Hoci súčasná intenzita výstavby nasvedčuje, že prevažná časť prác bude naozaj ukončená, je otázne, či sa za niečo vyše dvoch týždňov stihne ukončiť aj spomínaný pilier. 

Každopádne, po dokončení výstavby musia prejsť ešte kolaudačné konania, ktorých súčasťou budú aj záťažové skúšky. Mesto zatiaľ neupresnilo termín spustenia električkovej trate, no aktuálne počíta s dátumom jar 2016. O niečo skôr, na začiatku roka 2016, by sa mali sprístupniť pešie a cyklistické komunikácie na novom Starom moste. Projekt je hradený z prevažnej časti z fondov EÚ, investorom je Mesto Bratislava.

________________________
The date 15/12/2015, when the first stage of the project of new Petržalka tramway is supposed to be finished, is still closer, so the construction works are now as intensive as ever. Most components of the project are finished or almost finished, however, construction of the pillar no. 34 seems to be delayed. The city representation still insists that all the works will be done by the scheduled date. The time when the tramway track will be operational is, on the other hand, unclear, altough the pedestrian and cyclist part of the new bridge should be opened for the public in the first weeks of year 2016. The project is funded mostly by EU funds, the developer is the City of Bratislava.

(ag, foto: fowner)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára