Construction update: Karloveské Rameno, 7.11.2015

Kontroverzný projekt obytného komplexu Karloveské Rameno II pokročil, hotová je hrubá stavba, inštalujú sa okná a začalo sa už aj s realizáciou fasády. Podľa postupu prác to vyzerá, že oproti uvádzanému termínu dokončenia, roku 2017, sa projekt stihne dokončiť skôr. Predajnosť jednotlivých apartmánov, ktorých je 35 vo veľkej budove a 6 vo forme rodinných domov priamo v dotyku s dunajskou promenádou, je zatiaľ oproti iným projektom developera J&T Real Estate slabšia - ako voľných je stále uvedených 19 apartmánov. 

Potenciálni zákazníci tak možno reagujú na fakt, že dané jednotky sú vedené ako apartmány, nie teda ako byty na trvalý pobyt. Hoci v princípe tieto obytné jednotky spĺňajú technické normy pre byty, daná klasifikácia je spôsobená regulatívmi územného plánu, ktorý danú lokalitu definuje ako územie rekreácie a športu s prípustným dočasným ubytovaním v ubytovacích zariadeniach. Bytový dom je v tomto prípade neprípustná funkcia, čo však developer obišiel práve zadefinovaním bytov ako apartmánov. Hoci formálne ide o zákonný postup, je na diskusiu, či je to spôsob hodný veľkého a seriózneho developera, akým sa J&T Real Estate snaží prezentovať. 
Zdroj/Source: J&T Real Estate
___________________
Controversial project Karloveské Rameno is advancing quickly. The building is topped out and windows are being installed as well as facades. It seems that the construction will be finished way sooner that in the oficially planned date of finishing in 2017. Project by the developer J&T Real Estate offers 35 apartments in a larger building and 6 apartments in the form of family houses. Controversy of the project is caused by the construction of residential complex in the recreational area - while the development is formally legal, it's a matter of discussion if it is worthy of such large and respected developer as J&T Real Estate aims to be. 

(ag)

Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára