Construction update: Jégého Alej IV, 8.11.2015

Hoci v poslednej dobe už začína väčšia časť verejnosti pripúšťať, že súčasťou Bratislavy a jej charakteru a obrazu sú a budú výškové budovy, už menej sa diskutuje aj o tom, kde by sa tieto výškové budovy mali nachádzať a ako by mali vyzerať. Dôsledkom je, že viacmenej nebadane vznikajú stavby, ktoré by svojim charakterom boli vhodné v úplne inej časti mesta. Takou je aj štvrtá fáza projektu Jégého Alej, ktorá vyrastá v mestskej časti Ružinov v dotyku s prvými troma fázami (prvá a druhá fáza sa budovali ako jeden objekt). Developer FINEP dokončuje posledný zo svojich zámerov v tejto oblasti, ktorá sa tak rozšíri o 194 obytných jednotiek v 20-podlažnej veži. V dotyku s výškovou budovou sa buduje aj pomerne rozsiahly parkovací objekt. Kombinácia dobrej lokality a realitného know-how developera sa odzrkadľuje v úspešnej predajnosti bytov, oblasť Jégého ulice teda po dokončení projektu v lete 2016 zaznamená ďalší výrazný prírastok obyvateľstva.

Zahusťovanie a oživovanie mesta, a zvlášť podrozvinutých postindustriálnych lokalít, možno vnímať ako jednoznačné pozitívum, treba však aj definovať formu tohto zahusťovania. Vo všeobecnosti platí úzus, že výškové stavby by sa mali koncentrovať do oblasti so zvýšeným výskytom už existujúcich výškových stavieb (hoci v blízkosti je výšková budova Centralu či rovnako nevhodne umiestnená Jégého Alej I), prípadne do križovania významných kompozičných osí, kde takáto stavba bude nielen efektívne dopravne obslúžená, ale aj pôsobiť ako orientačný a mestotvorný bod. Situácia štvrtej fázy Jégého Aleje, keď sa vertikálna dominanta "skrýva" pred ulicou, ktorú neguje okrem iného nevyužitým parterom, a je vložená do oblasti, ktorá bola v minulosti charakteristická skôr typicky mestskou blokovou zástavbou (ktorej charakter sa snažia v istom ohľade napodobniť aj socialistické sídliská), je však skôr príkladom toho, ako sa to robiť nemá. Vzhľadom aj na otáznu architektonickú kvalitu objektu tak Bratislava získa ďalší kúsok do jej prevažujúceho obrazu ako nekoncepčného a živelného mesta. 
Zdroj/Source: FINEP
__________________
Bratislava gets a new highrise. Jégého Alej IV, last stage of a larger residential development by the developer FINEP, is nearing completion. When  finished in summer 2016, 194 new homes in a 20-floor tall building will be another addition to the area on the edge of popular Ružinov borough. The developer built a whole new neighborhood, however, it's questionable, if another massive tower lacking any greater architectural quality will improve the general image of the city or life in the area. Jegého Alej IV could be a good example, why discussions about the way how highrises look and where they are located should matter.

(ag)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger koemntár
    Facebook komentár

1 komentárov:

  1. Toto je podľa mňa najhnusnejší projekt, všetky 4 etapy. Blízko bývam a vždy keď idem okolo si vravím, že ešte aj petržalské paneláky sú lepším bývaním. V kombinácii so zanedbanom Centrálnym trhoviskom a Gloriou v susedstve to na mňa pôsobí ako sociálne bývanie 80tych rokov v Brazílii

    OdpovedaťOdstrániť