JAMA - konečne nový park. JAMA - finally a new park

S veľkou radosťou medzi mnohými privátnymi zámermi informujeme aj o nejakej verejnej investícii, nehovoriac o investícii do verejných priestranstiev. Po dlhej dobe však Bratislava dostane kvalitné verejné priestranstvo, hodné 21. storočia, v podobe voľnočasového priestoru JAMA. Ide o územie, na ktorom sa kedysi nachádzal cyklistický štadión, ktorý bol asanovaný v súvislosti s Majstrovstvami sveta v hokeji v roku 2011. Odvtedy bol pozemok nevyužitý, čo sa rozhodla zmeniť samospráva mestskej časti Nové Mesto, kde sa tento priestor nachádza. Na základe participatívneho procesu, ktorý definoval požiadavky miestnej i širšej komunity, a následnej architektonickej súťaže, v ktorej zvíťazilo architektonické štúdio BAAR, vznikol návrh, ktorého realizácia by sa mala začať už tento mesiac.

Víťazný koncept voľnočasového areálu reaguje na topografiu terénu (z toho názov JAMA), ktorú využíva pre oddelenie jednotlivých funkcií - v rámci hornej úrovne by mali vzniknúť priestory pre pohybové aktivity (napríklad tenisové kurty, cyklistická dráha, in-line dráha, lezecká stena a i.), ale aj kaviarne či vyhliadkové móla. V spodnej úrovni parku vzniknú plochy zelene s oddychovou funkciou, ktorých dominantným prvkom bude umelé jazierko, ktoré by malo mať aj funkciu zberača dažďovej vody z celého parku. Na projekt sa podarilo získať potrebné financie zo zdrojov EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru), zameraných na podporu opatrení smerujúcich na adaptáciu mestského prostredia na zmeny klímy, a zo štátneho rozpočtu. V princípe tak realizácii areálu JAMA nič nebráni. Park by mal byť hotový v apríli 2016.

Musíme povedať, že daný postup, kde realizácii predchádza široký participatívny proces a architektonická súťaž, považujeme za vzorový a veríme, že výsledok bude stáť zato. Zároveň si veľmi želáme, aby sa JAMA stala precedensom a inšpiráciou aj pri ďalších podobných projektoch v budúcnosti.

Celkový pohľad. General view. Zdroj/Source: BAAR via ASB.sk.
Pohľad z vyhliadkového móla. View from observation pier. Zdroj/Source: BAAR via ASB.sk.
Vstup do areálu. Entrance to the area. Zdroj/Source: BAAR via ASB.sk.
Umelé jazierko. Artificial lake. Zdroj/Source: BAAR via ASB.sk.
Situácia. Situation. Zdroj/Source: BAAR.

___________________
With a great pleasure we inform about the first major (public) investment to the public space in Bratislava after a very long time. In the borough of Nové Mesto, on a site of recently demolished cyclist velodrome, new sportpark called JAMA will be built. Design of the park is the result of the participatory process between the local community and architecture competition, won by the architecture studio BAAR. New park will contain various sport facilities (incl. tennis courts, bike track, in-line track etc.), café and a large green area with an artificial lake. The construction of the project funded by the EEA (European Economic Area) budget and state budget should start this month and to be completed in April 2016.

Zdroje/Sources: BAAR, ASB.sk
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára