Construction update: Petržalská električková trať & Starý most / Petržalka tramway & Old bridge, 23./24.10.2015

Od rána 24.10.2015 je Bratislava opäť päťmostová. Oceľová konštrukcia nového Starého mosta sa spojila s konštrukciou na staromestskej strane, čím sa ukončila kľúčová časť výstavby prvej etapy Nosného systému MHD, teda električky do Petržalky. Na moste by teraz mala pokračovať inštalácia inžinierskych sietí, kompletizácia chodníkov a osvetlenia, no predovšetkým dobudovanie piliera č. 34. Práce pokročili aj na úseku novej trate na Štúrovej ulici, kde už boli položené koľaje i prvá vrstva asfaltu, dokončujú sa chodníky a mal by vzniknúť aj (prerušovaný) zelený pás na západnej strane ulice. Staré Mesto avizovalo dokončenie Štúrovej koncom budúceho týždňa. Na petržalskej strane sa vykonávajú finálne práce na všetkých kľúčových zložkách trate. Plánovaný termín dokončenia celej výstavby je 15. december tohto roku, čo môže nakoniec byť aj reálne. Trať bude sprevádzkovaná začiatkom roku 2016. Investorom je mesto Bratislava, projekt je v prevažnej miere spolufinancovaný z fondov EÚ.____________________
Since the morning of 10/24/2015, Bratislava has five crossings of Danube river again. Steel construction of the new Old bridge was connected to the steel construction on the left bank of Danube what means that the key part of the construction of the new tram-line to Petržalka borough was finished. Works now continue on building of the new pillar in Danube and finalization of the track and public spaces on both banks. It seems that the planned date of finishing of the works, 12/15/2015, can be achieved. First trams should cross Danube in the beginning of 2016. Project is funded by the EU budget. 

(ag, foto: fowner)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára