Dokončené / Finished: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského. Comenius University Science Park, 2.9.2015

V Mlynskej doline sa úspešne končí výstavba Vedeckého parku Univerzity Komenského, najvýznamnejšieho projektu rozvoja najstaršej slovenskej univerzity v poslednom období a pravdepodobne aj na dlhú dobu dopredu. Realizácia bola hradená z európskych fondov a uplatnenie v novej inštitúcii by mali nájsť aj odborníci z iných univerzít a pracovísk (STU, SAV) so zameraním na výskum predovšetkým v oblasti molekulárnej medicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológií.

Budova samotná vzišla z architektonickej súťaže, ktorá sa však konala už pomerne dávno, víťazom a architektom sa stal Ateliér LM. Na slovenské pomery je architektonická úroveň novej budovy pomerne slušná, zaujme predovšetkým pri južnom pohľade s dominantnou vystupujúcou hmotou jedného z pavilónov. Ako to však býva, pri detailnom pohľade sú viditeľné mnohé nedostatky. Najvážnejším z nich je narušenie priamej a prirodzenej pešej línie, ktorá bola využívaná študentmi a návštevníkmi smerujúcimi od zastávky Botanická záhrada k fakultám univerzitného kampusu. Miesto priameho vedenia chodníka sa využilo bariérové schodisko, pričom osoby so zhoršenými možnosťami pohybu musia vystúpiť na asfaltovú vozovku, aby sa dostali na chodník, ktorý umožňuje aj bezbariérový pohyb. Je zrejmé, že sa myslelo predovšetkým na efekt a nie na využiteľnosť, čaro tohto efektu sa však stráca aj pri pohľade na dláždenie chodníkov z najlacnejšej zámkovej dlažby, ktorá je v roku 2015 už prežitkom. V zahraničí predstavujú budovy významných vedeckých inštitúcii štandardne ukážku tých najmodernejších a najpokrokovejších trendov a technológii. V Bratislave sa však tomu musíme ešte priučiť. V tomto kontexte je čerešničkou na torte použitie verejného osvetlenia so zastaranými sodíkovými výbojkami. V tomto ohľade treba kriticky zhodnotiť aj postoj mesta Bratislava, ktoré tvrdohlavo a kategoricky odmieta využitie LED technológii, a to aj v prípade, že by ich zaplatili súkromní investori. 

Každopádne, treba veriť, že investície do rozvoja vedy v podobe výstavby či modernizácie budov sa nezastavia a v najbližšom období budú ohlásené ďalšie projekty.


Zdroj/Source: Univerzita Komenského
_______________________
Construction of the new Science Park of Comenius University in Mlynská dolina (valley) is finished succesfully. One of the largest recent investments into the science and research was funded by EU funds. The science park is the result of the collaboration with the experts also from the other universities and institutions (STU - Slovak Technical University, SAV - Slovak Academy of Sciences) and the new institution will be focused on research in molecular medicine, environmental medicine and biotechnologies. The building itself is the result of the architectural competition (which happened quite a long ago) won by Ateliér LM, which is also author of the final design.Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára