Construction update: Nobelova, 2.9.2015

Jedným z dôsledkov transformácie mesta po roku 1989 je zánik, resp. vytlačenie mnohých priemyselných aktivít mimo mesto. Po priemyselných podnikoch však zostávajú opustené areály, v mnohých prípadoch v lokalitách atraktívnych pre iné funkcie. Obrovským areálom disponovala aj pôvodne Dynamitka Nobel, neskôr Istrochem. V súčasnosti, keď sú aktivity v tejto oblasti utlmené, začínajú developeri opatrne meniť niektoré okrajové časti bývalého podniku. Príkladom takého projektu je aj Nobelova.

Developer SITNO HOLDING Real Estate, a.s. tu buduje prvý zo série troch 9- až 12-podlažných bytových domov so 104 bytmi v prvom dome. Výstavba sa spustila na jar tohto roku a ukončená by mala byť v novembri 2016. Ďalšie dva bytové domy by sa mali začať stavať na jar 2016, celý projekt by mal byť hotový v roku 2017. V súčasnosti sa pracuje na zakladaní stavby. Objekty vznikajú v blízkosti existujúceho panelového sídliska, svojou architektúrou teda viacmenej presahujú štandard okolia. V budúcnosti sa však nepochybne zvýši význam celej lokality vzhľadom na stavebný rozvoj mesta, ktorý v prípade pokrokového a ekologického prístupu bude smerovať k zahusteniu urbánnej štruktúry na úkor brownfieldov. Preto by bolo namieste už dopredu vypracovať vysokokvalitný územný plán zóny, ktorý by vyriešil a zaručil správny rozvoj oblasti, aby stavebné zámery tento koncept v budúcnosti nenarušil.

Za fotografie opäť ďakujeme nášmu čitateľovi Františkovi. Ak disponujete kvalitnými fotografiami mapujúcimi súčasné bratislavské projekty, zašlite nám ich a radi ich zverejníme.

Zdroj/Source: Sitno Holding Real Estate, a.s.____________________
Nobelova is the project located on the edge of the former factory Dynamit-Nobel, later Istrochem, which is no longer in function. Developers slowly start to redevelop parts of the vast brownfield. Developer SITNO HOLDING Real Estate, a.s. currently builds first out of three 9- to 12-storey residential towers with 104 homes in the first building. Construction of the first house should be finished by November 2016, rest of the project in 2017. 


Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára