Dopravný report

Okrem masívneho súkromného developmentu prebieha v meste aj výstavba či rekonštrukcia niekoľkých dopravných stavieb a priestorov. Obnovu zažíva predovšetkým električková sieť, v rámci ktorej sa okrem výstavby novej trate do Petržalky pokračuje aj v rekonštrukcii trate na Hlavnú stanicu. Práce na tejto trati by mali byť dokončené do konca augusta, čo je pomerne šibeničný termín. Vďaka tomu je trati viditeľná rozsiahla aktivita. Na druhej strane, rekonštrukcia je mnohými dopravnými expertmi a nadšencami kritizovaná, lebo obsahuje viaceré zastaralé a nevhodné riešenia. Trať napríklad aj naďalej obsahuje zbytočné samostatné odbočovacie koľaje alebo je pokrytá dlažbou, hoci odborníci v pripomienkach žiadali skôr zatrávnenie alebo využitie povrchu, ktorý by umožňoval prípadné pojazďovanie trate verejnou dopravou. Celková cena rekonštrukcie je cca 3,9 milióna eur.

Zmenami prechádza aj priestor v predpolí Hlavnej železničnej stanice. Mesto Bratislava sa tak rozhodlo reagovať na katastrofálny stav verejných priestranstiev na Námestí Franza Liszta. Novinky pozostávajú predovšetkým z výmeny povrchu ciest a chodníkov, zmeny dopravného značenia a v neskoršej fáze aj odstránenia predajných stánkov a zanedbaného prístrešku nad nástupiskom autobusov. Celková suma za opravy dosiahne cca 200.000 eur. Príjemnými novinkami je zriadenie bezbariérových nájazdov na nástupiská autobusov a namaľovanie značenia pre cyklistov, hoci s chybami, ktoré budú reklamované. Po celkovom dokončení opráv na jeseň tohto roku by mal priestor pôsobiť o niečo príjemnejšie, hoci ide len o kozmetické úpravy a reálna rekonštrukcia celého priestoru je otázka vzdialenejšej budúcnosti.

Vizualizácie Námestia Franza Liszta po rekonštrukcii. Rendering of Franz Liszt Square after finishing of the reconstruction.
Zdroj/Source: Mesto Bratislava.
______________
Apart from the massive private development, there are also many reconstructions or upgrades of the traffic infrastructure going on in the city. Except of the construction of the new tramway track to Petržalka, track to the Main railway station gets reconstructed. Project should be done by the end of August 2015 and the budget is 3.9 millions of euros. Another project is upgrading of the public space in the area before the Main railway station. Scheduled end of the reconstruction is Autumn 2015. The budget is 200.000 euros and the project has nothing to do with the proposal to rebuild whole Main railway station.

Fotografie sú z 15.8.2015. Photographs were made in 15.8.2015.

Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára