Odhalené: Bratislava River Centre. Revealed: Bratislava River Centre.

Hotel Park Inn Danube na nábreží Dunaja vedľa Mostu SNP bude čoskoro minulosťou,  developer OMEGA Investments s.r.o. ho plánuje zbúrať a nahradiť novou budovou polyfunkčného charakteru s funkciami bývania, administratívy a služieb. Zámer je aktuálne predložený na posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

"Dnešný hotel Danube s jeho monofunkčnou náplňou a jeho konštrukčne podmienenou neadaptabilitou na možné ďalšie atraktívne funkcie nedostatočne zhodnocuje potenciál miesta. V susedstve už historicky etablovaných ubytovacích objektov a ich kvalitami je dnešný objekt nedostatočne atraktívny a efektívny napriek svojej prestížnej pozícii", odôvodňuje  svoj zámer v navrhovanej činnosti  spoločnosť Omega Investments.  "Jeho otázne architektonické kvality, funkčná strnulosť a nedostatok flexibility motivujú investora k zámeru výstavby nového objektu, ktorý by potenciál daného miesta významnejšie zhodnotil, urobil ho atraktívnejší pre domácu i turistickú verejnosť, a ktorý by urbanisticky a architektonicky túto lokalitu primerane kultivoval", pokračuje investor v obhajobe zámeru. Projekt, ktorého návrh vypracovala architektonická kancelária Architekti B.K.P.Š., počíta so štyrmi podzemnými podlažiami, šiestimi nadzemnými podlažiami a siedmym ustúpeným podlažím s funkciou bývania, kde developer ponúkne 27 prevažne dvojizbových bytov. Z podzemných podlaží by spodnejšie tri mali byť venované parkingu s celkovým počtom 460 parkovacích miest. Prvé podzemné s prvým a druhým nadzemným podlažím  budú venované mestskému nákupnému centru, ktoré bude tvoriť zhruba tretinu projektu. Tretie až šieste nadzemné podlažie bude určené administratíve, dominantnej funkcii, zaberajúcej takmer 60% podlažnej plochy nadzemnej časti projektu. Projekt bude výškovo korešpondovať s vedľajším hotelom Devín, taktiež bude zasahovať aj do časti súčasného parkoviska hotela Park Inn Danube, čím dorovná uličnú čiaru s domami na južnej strane Hviezdoslavovho námestia.

Predpokladaný termín začatia prác je budúci rok, termín ukončenia projektu je na pláne v roku 2019. Náklady navrhovaného zámeru by sa mali vyšplhať až do výšky 65 miliónov EUR.

Architektúra projektu sa však podľa názoru Bratislava YIMBY absolútne nehodí do centra mesta na miesto súčasného hotela, hoci návrh sám o sebe by nemusel byť až tak zlý, keby bol projekt situovaný na inom vhodnejšom mieste mimo historického centra. Ďalším výrazným negatívom je zánik ďalšieho reprezentanta architektonickej postmoderny, štýlu, ktorý v poslednom období zažíva v Bratislave veľmi zlé časy. Netreba zabudnúť ani na navrhované dopravné riešenie v blízkosti projektu, ktoré predpokladá rozšírenie jazdných pruhov na nábrežnej komunikácii a ešte viac obmedzí verejný priestor na nábrežnej promenáde. Projekt ako taký nepovažujeme za vhodný na realizáciu.


 Zdroj: OMEGA Investments s.r.o. 
 Zdroj: OMEGA Investments s.r.o. 
 Zdroj: OMEGA Investments s.r.o. 
____________________
Hotel Park Inn Danube on the Danube riverbank next to the SNP bridge  will soon become a history, the new owner - OMEGA Investments Ltd. plans to demolish the current building and replace it by the new one with multi-functional character. The project designed by architectural company BKPŠ  Architects counts with four underground floors, seven  floors above ground, where the highest one will serve as housing. Three lowermost underground floors are designated to parking with a total number of 460 parking places. The first underground floor with the first and second floor above ground will be dedicated to the department store which will make up about a third of the project. Third to sixth above ground floors will be designated to offices as a dominant function occupying nearly 60% of the floor area of the project.  The start of the construction is expected in 2016,  the completion date of the project is planned in 2019. The cost of the project should be about 65 million EUR.

Zdroj/Source: EIA
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára