Nový projekt: Bezručova. New project: Bezručova

Jedny z najvýznamnejších funkcionalistických pamiatok Bratislavy, objekty niekdajšej poisťovne a neskôr nemocnice na Bezručovej ulici 3 a 5, sa konečne dočkajú obnovy, informuje portál TrendReality. Pôvodná stavba od dvojice renomovaných medzivojnových architektov Aloisa Balána a Jiřího Grossmana z rokov 1932-1939, ktorá je zapísaná aj medzi NKP, aktuálne chátra. Dlhšie plánovaná rekonštrukcia získala stavebné povolenie, ktorého vydanie bolo skomplikované protestami NIMBY aktivistov. Nový komplex by mal mať výrazne polyfunkčný charakter, kde by sa okrem pôvodnej zdravotníckej funkcie mala pridať aj funkcia administratívy, bývania i občianskej vybavenosti. Pre danú lokalitu to bude výrazný rozvojový impulz, keďže rozsiahly objekt zaberá celý blok a je momentálne absolútne bez využitia. Developerom projektu je Bezručova Invest, architektúru má na starosti známy ateliér RULES Architekti v spolupráci s architektom Dušanom Dinajom. Podľa architektonického zámeru by sa mala obnoviť funkcionalistická čistota objektov odstránením nepôvodných prístavieb, vybuduje sa nový parkovací objekt (čo bolo práve predmetom kritiky aktivistov) a oživí sa aj jeden z najvýraznejších prvkov interiéru - veľkolepá hala budovy na Bezručovej 5. Presné dátumy začiatku a ukončenia rekonštrukcie ešte nie sú známe, hoci sa dá predpokladať, že do dvoch rokov by už Bezručova mala byť obnovená.

Bezručova 5, zdroj/source RULES Architekti.
Bezručova 3, zdroj/source RULES Architekti.
Doteraz nevyužívané átrium bude zazelenené. Unused atrium will be used as a green space.
Zdroj/source RULES Architekti.
Výhľad z nadstavby na známy Modrý kostolík. View on famous Blue Church from the new floor.
Zdroj/source RULES Architekti.
Centrálna hala objektu na Bezručovej 5. Central hall of the building on Bezručova st. no.5.
Zdroj/source RULES Architekti.
Interiér projektu s výhľadom na Hrad. Interior of the project with the view on Castle.
Zdroj/source RULES Architekti.

________________
One of the most important modernist monuments of Bratislava, building of the former insurance company and later hospital on Bezručova street 3 & 5, will be finally renovated. Original building from 1932-1939, which is also on National Heritage List, is currently abandoned and neglected. However, the new project already got all the approvals. New Bezručova will be a polyfunctional object with healthcare amenities, flats, office spaces and retail. It will be definitely an important boost for the area. The developer of the project is Bezručova Invest company, architect of the project is Dušan Dinaj in cooperation with RULES Architekti. Exact dates for the start and end of the reconstruction are not yet known, however, we suppose that it will be done within two years.

Zdroj vizualizácií/Source of the visuals: RULES Architekti via TrendReality.

Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára