Construction update: Bratislavský Hrad / Bratislava Castle, 16.7.2015

Mimoriadne sledovaná výstavba na severnej terase areálu Bratislavského hradu napriek protestom pokračuje. Aktuálny a kvalitný prehľad o postupe výstavby je možné získať z oficiálnej stránky projektu, v tomto update sa pozrieme na jednotlivé detaily menej viditeľné z oficiálnych updatov.

Základy Zimnej jazdiarne. Foundations of the Winter riding hall.
Rastúce základy budúcej barokovej francúzskej záhrady. Foundations of the future French baroque garden.
Obnovená budova dôstojníckych ubikácii v Južnom bastióne. Renewed building of the officer's ubication in the Southern bastion.
Nová podzemná chodba prepojí suterén Hradu s východnou terasou. New underground passage will connect castle's basement with the eastern terrace.
Severná terasa Hradu po dokončení rekonštrukčných prác. Northern terrace of the Castle after finishing of the reconstruction.
Zdroj/Source: Národná Rada Slovenskej Republiky.
__________________
Controversial construction works on the northern terrace of Bratislava Castle continue despite the protests against it. Actual and good updates of the works can be seen on the official website of the project, in this updatte we focused on some details.

Zdroj/Source: Národná Rada Slovenskej Republiky
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára