Budúcnosť Slovenskej Národnej Galérie. Future of Slovak National Gallery.

Spýtajte sa bežného Bratislavčana na najškaredšiu budovu v Bratislave a pravdepodobne odpovie, že to je premostenie Slovenskej Národnej Galérie (SNG). Spýtajte sa architekta na najodvážnejšiu budovu v Bratislave a pravdepodobne dostanete tú istú odpoveď. Premostenie SNG tvorí výraznú dominantu bratislavského nábrežia a zároveň je aj najvýraznejším prvkom celého umeleckého a kultúrneho komplexu. Pomerne rozsiahly areál SNG je však už značne zastaraný a jeho rekonštrukcia je očakávaná už dlhé roky (až sa žiada napísať, že rekonštrukcia je očakávaná už od otvorenia prístavieb v roku 1979). Ide o dlhý príbeh a v Bratislava YIMBY sme sa rozhodli preskúmať, ako to v súčasnosti so sľubovaným skorým začiatkom rekonštrukcie vyzerá.

Prvé kroky k rekonštrukcii sa spustili už v roku 2001, keď sa pre havarijný stav uzavrelo premostenie galérie. Následne sa konali dve architektonické súťaže, pričom prvá súťaž nepriniesla výsledok. Víťazom druhej súťaže sa stal ateliér BKPŠ -  Kusý, Paňák, ktorý sa otázke obnovy galérie venuje od roku 2005 až doteraz. Víťazný návrh aj finálny projekt zachováva premostenie a zásadným spôsobom ho obnovuje pre skvalitnenie možností výstav a expozícii. Areál bude doplnený o veľmi potrebný nový depozitár a rozšíri sa aj rozsah výstavných priestorov v mieste niekdajšieho amfiteátra, kde by mal vzniknúť veľký priestor, ktorý bude vhodný pre organizovanie väčších kultúrnych podujatí, čo v súčasných stiesnených podmienkach nie je možné. Silnou ambíciou galérie je aj výraznejšie otvorenie areálu mestu a verejnosti, čo je reakciou na úspech tzv. Letného pavilónu SNG na nádvorí Vodných kasární. Toto by sa malo realizovať formou verejne prístupného parteru a "umeleckých" pasáží, ktoré by cez areál galérie prepojili Námestie Ľudovíta Štúra a Riečnu ulicu a Hviezdoslavovo námestie s nábrežím. Odhadované náklady boli pôvodne na úrovni cca 32 900 000 eur a optimistický variant počítal so začiatkom rekonštrukcie už tento rok s dokončením do 32 mesiacov od začiatku - teda otváraním zrekonštruovanej galérie možno už okolo roku 2018.

Premostenie Slovenskej Národnej Galérie. Bridge of the Slovak National Gallery.
Premostenie Slovenskej Národnej Galérie. Bridge of the Slovak National Gallery.
Nové nádvorie severne od Vodných kasární. New courtyard located north from Water Barracks.
Detail nového opláštenia premostenia SNG. Detail of the new cladding of the bridge.

Situácia sa však skomplikovala. Na obnovu, dostavbu a modernizáciu areálu SNG sa vypísalo verejné obstarávanie, v rámci ktorého vláda predpokladala, že maximálna cena bude vo vyššie zmienenej výške a podľa toho aj vyčlenila prostriedky. Výsledky obstarávania i elektronickej aukcie však priniesli najnižšiu ponuku vo výške 38 miliónov eur. Vzhľadom na objem vyčlenených prostriedkov ide o privysokú sumu a Ministerstvo kultúry projekt obnovy odložilo. Z prostriedkov vyčlenených na obnovu SNG sa tak budú čiastočne financovať aj iné projekty - napríklad obnova slamených striech v skanzene v Martine či rekonštrukcia budmerického kaštieľa. Vláda momentálne vykonáva expertízu, ktorá má preskúmať pôvodne stanovenú cenu rekonštrukcie. Samotná SNG tak ostáva naďalej v nezmenenej podobe s uzatvoreným nádvorím, podstatnou časťou zbierkových fondov dočasne (sic!) presunutých v Hurbanových kasárňach a s chátrajúcim premostením. 

Nádvorie SNG s pasážou. SNG courtyard with the passage.
Novú podobu by mal dostať aj interiér galérie. Also the interior of the gallery should get the new look.

Pre Bratislavu ide nepochybne o veľmi nepriaznivú situáciu. Celý projekt s optimizmom a nadšením prezentovala už v roku 2013 riaditeľka SNG, Alexandra Kusá, PhD., kde galériu po dokončení obnovy označila za "stredne veľkú modernú európsku galériu schopnú organizovať aj najnáročnejšie výstavy" s expozíciami vhodnými pre prezentáciu toho najvzácnejšieho umenia. Očakávania, ktoré si vedenie galérie sľubuje od obnovy, naznačila pani riaditeľka aj pre Bratislava YIMBY, keď priznala, že "plány, čo budeme robiť po rekonštrukcii, začneme pripravovať vo chvíli, kedy bude podpísaná zmluva, a teda budú mať reálny časový horizont. Na túto prácu sa všetci veľmi tešíme." Pevne veríme, že napriek nepriaznivému vývoju sa situácia začne zlepšovať a čoskoro prinesieme optimistickejší článok venujúci sa obnove Slovenskej Národnej Galérie.

Celkový pohľad, objekt v strede by mal byť novým depozitárom.
General view, structure in the middle of the picture should be the new depository.
_______________________
One of the most significant buildings on Bratislava riverfront, bridge of the Slovak National Gallery (SNG), which is also a part of large and deprived area of SNG, is awaiting reconstruction already for a long time. Whole process began in 2001 and continued by succesful architectural competition in 2005, won by architecture office BKPŠ - Kusý, Paňák. Their project should radically modernize whole SNG. The bridge should be reconstructed, new structure of the new depository will be build, as well as the new large-scale exposition spaces. New gallery should be more open to the city and public by better interaction of pedestrians and art through passageways leading through gallery. Projected capital for the project was 32 900 000 € and start of the construction expected already in this year. However, situation got complicated, as the lowest offer in the contractor competition was at rate of 38 mio. €. Because it is more than government planned to use for the reconstruction, whole project was postponed and some of the money moved on another cultural projects across the country. It is a very bad situation, however, we hope that dream of the director of SNG, Ms. Alexandra Kusá, PhD. of building a modern european gallery, which could host even the most exclusive expositions, will be fulfilled.

ODPORÚČAME: Slovenskej Národnej Galérii bude 14.8.2015 venovaný diel programu o architektúre Gebrian versus. Pre záujemcov o rekonštrukciu je voľne dostupný model SNG po dokončení obnovy v átriu Esterházyho paláca na Námestí Ľudovíta Štúra.

Zdroje/Sources: SNG, ASB.sk, Obnova.sk
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára