Construction update: Twin City Juh, 31.5.2015Prvá etapa ďalšieho z veľkých bratislavských projektov už je v stave hrubej stavby, na ktorú sa už osádzajú fasádne prvky. Administratívny objekt Twin City Juh A-B po dokončení obsadí predovšetkým zaisťovňa Swiss Re. Vzhľadom na pozitívny vývoj v prenajímaní priestoroch sa už rozbehli práce aj na výstavbe budovy C, kde sa práve robia základy. Developerom projektu je HB Reavis, architektúru spracovala firma Central European Project Management (CEPM).Vizualizácia projektu. Project visual.


_________________
First stage of another of great Bratislava projects is already topped out and works are now continuing on facades. Office complex Twin City South I-II will be occupied by insurance company Swiss Re. Regarding the positive development in leasing of the office space, works have also started on building of the object III with the foundation going on. The developer is HB Reavis, author of design is Central European Project Managment (CEPM) company. 

Zdroj vizualizácie/Source of the visual: HB Reavis
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára