Construction update: Slnečnice, 7.6.2015


Boom neobchádza ani najväčšiu mestskú časť. Projekt Slnečnice na juhu Petržalky sa rozrastá o nové etapy. Developerom je Cresco Group, ktoré sa o projekt v minulosti známom pod názvom Južné Mesto (South City) delilo s írskym Avestusom (Quinlan). Pokrok však zaznamenáva len časť prináležiaca Crescu.
Projekt Slnečnice je rozdelený na dve zóny - Viladomy a Mesto. (Cresco Group)ZÓNA VILADOMY 

V rámci Zóny Viladomy sú momentálne vo výstavbe bytové domy S4, S5, S6, ktoré spolu tvoria druhú etapu projektu a mali by byť skolaudované v 4. kvartáli tohto roku. Hoci sa Slnečnice nachádzajú na periférii, urbanizmus druhej etapy je riešený mestskou blokovou zástavbou a dotvára resp. v prípade Slnečníc vytvára uličnú štruktúru. Taktiež oceňujeme, že vnútrobloky nie len v druhej etape sú tvorené námestiami, mini parčíkmi a v minimálnej miere parkovaním. Aj keď projektu by určite neuškodilo situovať viac statickej dopravy do podzemnej garáže v prospech verejných priestranstiev na povrchu.

Do výstavby sa medzičasom pustila aj ďalšia fáza časti Viladomy, konkrétne S7, ktoré ponúkne 101 bytových jednotiek v dvoch 6 podlažných bytových domoch, ktoré budu hmotovo nadväzovať na predošlé etapy. S7 počíta s predpokladaným termínom dokončenia v poslednom kvartáli 2016. Tieto etapy sa tak pridajú k viladomom S1, S2, S3 a rodinným domom dokončeným v rámci prvej etapy v prvom polroku 2013. Zóna Viladomy - Bytové domy S4, S5, S6

Zóna Viladomy - Bytové domy S4, S5, S6


Aktuálny stav S4, S5 a S6:

 Zóna Viladomy - Bytový dom S7 

Zóna Viladomy - Bytový dom S7


Aktuálny stav S7:


ZÓNA MESTO


Do výstavby sa postupne púšťa aj Slnečnice - Mesto. "Mesto" sa bude skladať zo šiestich blokov označených A1, A2 a A3, pričom jednotlivé bloky budú pozostávať z troch obytných domov prepojených podnožou. Najvyššia časť s 12 nadzemnými podlažiami bude situovaná na Panónsku ulicu. Južnú časť Zóny Mesto bližšie k plánovanému parku budú tvoriť nižšie bloky s označením B1, B2 a B3, pričom jednotlivé bloky budú prepojené parterom. Developer dal medzičasom do predaja prvý z blokov s 348 bytmi. 

Aktuálny stav Zóny Mesto:
V Zóne Mesto aktuálne prebieha inžiniersko - geologický prieskum. Hoci Bratislava YIMBY je skôr fanúšikom zahusťovania mesta ako jeho zbytočného rozširovania a odsávania dopytu za mesto, Slnečnice sú zaujímavou alternatívou pre Petržalčanov zvyknutých na prostredie. V tomto smere sa jedná hlavne o Zónu Mesto, kde je možné kúpiť byt za 1 600€ / m2, čo je pri cenách panelových domov hodné zváženia. Devízou môže byť aj lokalita pri petržalskej hrádzi, rozporuplná je však blízkosť čističky.

Developer Cresco Group je v Bratislave známy aj vďaka ďalším projektom ako už realizované Tri Veže, alebo v súčasnosti vo výstavbe Park Residence Majakovského, či Staromestská Offices.


vizualizácie: www.slnecnice.sk
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára