Bonus: Google Street View 2012-2014, vol.2.

Jeden bonus s porovnaním Bratislavy v rokoch 2012 a 2014 sme vám svojho času už priniesli. Vtedy sme sa zamerali na nové projekty. Dnes sa pozrieme na niekoľko rekonštrukcií historických objektov, keďže sme aj milovníkmi histórie Bratislavy, nielen jej budúcnosti.
We already brought you one bonus with the comparision of Bratislava in 2012 and 2014. At that time, we focused on new developments. Today, we will take a look on some reconstructions of the historical buildings, because we like the history of Bratislava, as well as its future.


Dom rodiny Frideczky-Paulů. Eklektickú podobu dostal v období tesne pred Prvou svetovou vojnou.
House of Frideczky-Paulů family. It got its ecclectic look just before the WWI.
Nájomný dom na Ulici Mateja Bela. Rental house at Matej Bel street.
Neogotický tzv. Fölepov dom, cca 1908. Architekt Jozef Erdély, autor podobného neogotického domu na druhej strane ulice.
Neogothic so-called Fölep House, around 1908. Architect is Jozef Erdély, author of the similar house on the other side of the street.
Bytový dom pre štátnych zamestnancov na Ulici 29. augusta zrealizovali v rokoch 1921-1924 architekti Alois Balán a Jiří Grossman. Apartment house for the state employees from 1921-1924 by Alois Balán and Jiří Grossman on Street of 29th August. 
Vynovené rondokubistické Poštové bytové domy (1923-1925)  na Legionárskej opäť od dua Balán, Grossman na Legionárskej ulici.
Reconstructed rondocubist Post houses (1923-1925) again by Balán & Grossman on Legionárska st.
Vynovené domy na Ulici Fraňa Kráľa opäť vyžarujú funkcionalistickú čistotu a eleganciu.
Renewed houses on Ulica Fraňa Kráľa reflect the modernist purity and elegance once again.
Aj Unitas, legendárne dielo architektov Friedricha Weinwurma a Ignáca Vécseia (1931-1932), získava svoju pôvodnú krásu.
Unitas, the legendary work of architects Friedrich Weinwurm and Ignác Vécsei (1931-1932) is getting its original beauty.
Dvojica budov z 50-tych rokov 20. stor. bola firmou ITB Development prebudovaná na projekt Business Garden Štefánikova.
Two buildings from 1950s were rebuilt onto the project Business Garden Štefánikova by developer ITB Development. 
Veľký bytový dom na Špitálskej ulici v štýle socialistického realizmu od K. Lokšu, 1955.
Large apartment house on Špitálska st. in style of socialist realism by K. Lokša, 1955. 
Aj dom s veľkomestskými rozmermi na Krížnej ulici má vynovenú podobu.
Also the house on Krížna st. with metropolitan dimension has a new look.

Zdroje/Sources: Google Street View, Berka, T., Bahna, J. M. (2013). Vily nad Bratislavou. Bratislava: PT Marenčin, Dulla, M., Moravčíková, H. (2002). Architektúra Slovenska v 20. storočí, Bratislava: Vydavateľstvo Slovart, Szalay, P. et. al. (2014). Moderná Bratislava 1918-1939. Bratislava: PT Marenčin, 
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára