Odhalené: Záhorské Sady, 2. etapa. Revealed: Záhorské Sady, 2nd stage.

Transformácia miest po Nežnej revolúcii priniesla mnoho pozitív, predovšetkým oživenie centier miest a uvoľnenie možností rozhodovania sa o výbere lokality pre život. S voľnosťou však prišli aj nešťastné javy a rozhodnutia, čoho výsledkom je masívna suburbanizácia v zázemí Bratislavy. Na tú neboli pripravení kupujúci, developeri a hlavne samosprávy, ktoré neboli schopné nastaviť podmienky tak, aby suburbanizácia, ktorá je vo všeobecnosti vnímaná ako negatívny proces, aspoň zmiernila niektoré negatívne dopady na svoje okolie. Prekonanie bežných problémov, ako je absencia základnej regulácie výstavby, absencia komunitného života či divoká architektonická úroveň niektorých nových domov zodpovedajúca (ne)vkusu ich majiteľov, je teda na zodpovednosti developerov, ktorí aj premýšľajú nad budúcim vývojom lokality. O nový prístup sa snaží aj Penta vo svojom projekte Záhorské Sady.

Záhorské Sady pôvodne vznikli ako superluxusná "gated community", teda uzavretá komunita súkromných vlastníkov so spoločnou ochranou. Prednosťami areálu, okrem lokality, mala byť aj vynikajúca úroveň spoločných priestorov, zelene a hlavne architektúry, ktorú pre jednotlivé typové domy navrhovali špičkové európske ateliéry (Asymptote, Serie Architects, NeutelingsRiedijk a i.). Sen narazil na realitu a developer musel niektoré pozemky sceliť a namiesto toho ich určiť pre výstavbu radových rodinných domov. Napriek tomu však predsa priniesli solídnu architektúru, o ktorej sa z uznaním vyjadrili aj kritici architektúry. Teraz predstavuje Penta druhú fázu výstavby týchto radových domov. Pre výstavbu je už udelené stavebné povolenie a tak by v Záhorských Sadoch malo čoskoro pribudnúť 10 radových domov. Developer, opierajúc sa o výsledky predaja prvej fázy, očakáva úspech, pričom prednosťou by opäť mala byť najmä kvalitná architektúra a súkromie a bezpečnosť vyplývajúca z uzavretosti areálu. 
Zrealizovaná prvá fáza projektu. Finshed first stage of the project.
Ideová predstava projektu Záhorské Sady po dokončení. Ideal look of Záhorské Sady after finishing.

________________
Transformation of the city after Velvet revolution bringed many positives, but negatives as well. One of them was the massive suburbanization in Bratislava metropolitan area. Most of the newly-built suburbs lacked any regulation in terms of urbanism and architecture. Záhorské Sady project by the developer Penta is an example of the new approach, which is trying to eliminate at least some of the negatives connected to suburbanization. Záhorské Sady is a gated-community, building upon a great level of architecture and design of public (well...) spaces, however, confronted with possibilities of Slovak real estate market, now focusing on building of detached housing. Still, the first stage was succesful and developer expects the same from the second stage. The project has got all the approvals and it will offer ten detached houses with decent level of architecture and safety and privacy resulting out of the status of gated community. 

Zdroj: Penta Investments

Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára