Odhalené: Muchovo námestie. Revealed: Muchovo námestie

Developer VI Group, autor komornejších projektov stavajúci na vlastnej architektonickej pečati, dopĺňaní zastavaných lokalít a budovaním v kontexte existujúcej zástavby, predstavil najnovší projekt, nazvaný podľa lokality Muchovo Námestie. Projekt vo výhodnej polohe v blízkosti novobudovanej prvej etapy Nosného systému MHD, pokračuje vo vyššie načrtnutej línii a prináša výstavbu dvoch deväťpodlažných objektov so 125 obytnými jednotkami. Kompozícia objektov zodpovedá blízkej zástavbe, jednak reaguje na pôvodné obytné súbory zo obdobia socializmu, ako aj na novšie projekty, napríklad veľmi blízke Tatra City. Výstavba by sa mala začať už koncom leta 2015, dokončiť by sa mala v roku 2017.


_________________________
Developer VI Group, focusing on smaller projects with its own specific architecture, completing of the undeveloped areas and building in the context of the near existing stuctures, has presented the newest project, after the locality called Muchovo Námestie (Mucha Square). A project in convenient location next to the new Petržalka tram brings two nine-floor structures with 125 homes. The construction should start by the end of summer 2015 and end by 2017. 

Zdroj/Source: VI Group
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára