Budúcnosť bratislavského industriálu. Future of Bratislava industrial architecture.

O industriálnych areáloch v Bratislave sa toho popísalo už mnoho, a skoro vždy išlo o negatívne správy. Na realitný boom z prvej dekády 21. storočia nebol v Bratislave pripravený očividne nikto, čoho výsledkom je devastácia a zánik mnohých najvzácnejších súborov industriálnej architektúry, ktoré sa v Bratislave nachádzali. Zanikla prvá továreň v Bratislave, "Tabačka" na Mýtnej. Zanikli závody Siemens-Schuckert na Račianskej, Kablo a Gumon na Mlynských Nivách, jedna z budov v areáli Cvernovky a mnoho ďalších. Výsledkom je vymazanie väčšiny dedičstva z obdobia prvej industrializácie mesta v druhej polovici 19. storočia a začiatku 20. stor., čo sa ukazuje ako historická chyba, lebo mnohé príklady na západ, sever, juh i východ od nás dokazujú, že unikátne "genius loci" industriálnych priestorov má svojich fanúšikov, ktorí vedia tieto priestory premeniť na komoditu atraktívnu nielen pre milovníkov histórie a architektúry, ale aj developerov. Je neskoro plakať nad rozliatym mliekom. Pozrime sa radšej na tých, ktorí tieto hodnoty pochopili a plánujú industriál vhodne zakomponovať do svojich budúcich projektov.

Už aj v Bratislave sa totiž objavujú s oneskorením developeri, ktorí chcú záujemcov lákať práve na špecifické prostredie industriálnych priestorov. Za zlomovú v tomto prípade považujeme kauzu Cvernovka, keď francúzsky JF Hamilton plánoval konverziu niekdajšieho priemyselného areálu na polyfunkčnú štvrť s bytmi, komerciou a kancelárskymi priestormi. Plánoval priniesť "parížsky štýl" a celá aktivita bola doprevádzaná nadšenými reakciami médii. Zámery sa stretli s realitou, keď sa (protiprávne) spustila asanácia jedného z objektov, ktorý sa aktivisti, bojujúci za záchranu industriálneho dedičstva, snažili zapísať medzi NKP. Hoci danú budovu sa asanovať "podarilo", reakcia už ukázala, že verejnosť má záujem o kvalitné industriálne priestory konvertované na súčasné využitie. Ostatní developeri reagovali a od tej doby začínajú pribúdať zámery revitalizácii priemyselných areálov a objektov.

Navrhovaná podoba Cvernovky rátala so zachovaním len jednej budovy. Projekt sa však realizovať pravdepodobne aj tak nebude. Proposed look of "Cvernovka" with only one building preserved. However, the project wont't be constructed either.
Povaha väčšiny projektov je skôr malá. K prvým ohláseným zámerom patria Lofty Kominárska, kde sa plánuje prestavba niekdajšej tlačiarne na komplex bytov a apartmánov loftového typu. Stavba sa nachádza na okraji niekdajšej priemyselnej štvrte v okolí Račianskej, ktorá dnes prechádza prudkou premenou (v tesnej blízkosti vzniká projekt Pri Mýte). Zo zámerov v relatívnej blízkosti možno spomenúť aj rekonštrukciu nevyužívaných objektov v areáli Výskumného ústavu zváračského na kancelárske priestory, ktoré má na starosti architektonická kancelária Compass. Neveľmi ďaleko od Račianskej sa však nachádza aj rozsahom väčší projekt, Nový Stein, ktorého súčasťou má byť zachovaná a rekonštruovaná tzv. Spilka, známa charakteristikou kupolou. 

Lofty Kominárska. Kominárska Lofts.
Kancelárska budova vo Výskumnom ústave zváračskom. Office building at Welding Research Institute.
Spilka v projekte Nový Stein. "Spilka" in New Stein project.
Dôsledkom asanácie priemyselných areálov v centre je aj fakt, že nové projekty vznikajú najmä v okrajových alebo viac odľahlých častiach mesta. Príkladom je tzv. Refinery Gallery v Slovnafte, alebo aj najnovší ohlásený projekt Mlynica, ktorý má ambíciu pretvoriť niekdajšie mlyny a silo na loftové byty a kancelárske priestory využiteľné ako ateliéry. Developer ise má za sebou príjemný a kvalitný projekt Nikola House a aj v tomto prípade sa spojil s jednou z najlepších súčasných slovenských architektonických kancelárii gutgut. Projekt sa nachádza v areáli niekdajšieho Istrochemu, kde sú ešte stále rozsiahle rezervy pre rozvoj v budúcnosti, ako aj dosiaľ zachované jednotlivé industriálne stavby. Úspešným príkladom konverzie opustenej budovy je premena niekdajšej Vodnej veže v tomto areáli na sídlo architektonickej kancelárie BKPŠ. Každopádne, Istrochem patrí ešte k územiam s relatívne dobrou dostupnosťou, horšie to je v prípade ďalšieho ohláseného projektu, a síce výstavby designového a kultúrneho centra v Jarovciach, ktoré má vzniknúť z bývalej sýpky. Developer tu plánuje vybudovať aj lofty a byty v pristavaných budovách v industriálnom štýle.

Mlynica.
Design Center Jarovce.
Na záver by sme opäť zopakovali, že z najpôsobivejších diel v centre mesta toho už veľa neostalo. Jedna taká budova sa však zachovala, a síce tzv. Jurkovičova tepláreň, teda stavba od historicky jedného z najvýznamnejších architektov v dejinách Slovenska. Areál, v ktorom sa táto tepláreň nachádza, vlastní developer Penta, ktorý plánuje budovu zakomponovať do svojho zámeru Čulenova New City Centre, pričom dizajn celého projektu, ale aj rekonštruovanej a dobudovanej teplárne má na starosti svetová stararchitektka Zaha Hadid. Z teplárne sa podľa predstáv developera stane galéria moderného umenia. Pevne veríme, že tento projekt sa bude realizovať a bude úspešný a spojenie špičkového slovenského architekta so špičkovou svetovou architektkou bude symbolom nových hodnôt a kvality v developmente i architektúre. 

Jurkovičova tepláreň v projekte Čulenova City Center. Jurkovič's Heating Plant as a part of Culenova City Centre project.
____________________
The real estate boom in the first decade of 21st Century resulted in destruction of many of the most valuable pieces of industrial architecture in Bratislava. However, unique "genius loci" of industrial space and areas has its fans and many examples around Europe are showing, that industrial architecture can be converted onto new use, profitable also for the developers. Also Bratislava's public, with some delay, showed appreciation of the industrial design after developer JF Hamilton started demolition of one of the buildings in "Cvernovka" complex. Others developers reacted by offering new and new projects, using the old industrial structures and converting them onto desirable places. Some of the are rather small, e.g. Lofty Kominárska project or office building in the area of Welding Research Institute. Others are located more far from the city centre, like the newest project called Mlynica or Design Centre in Jarovce district. However, there are still some larger structures preserved in the city centre of Bratislava, like "Spilka", which is a part of New Stein project and, most notably, Jurkovič's heating plant, which will be converted onto modern art gallery as a part of Culenova New City Center designed by Zaha Hadid Architects.

Zdroj vizualizácii/Source of the visuals: TrendReality, Archmood.sk

Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára