Čo bude s Première?

Hoci Bratislava v súčasnosti zažíva boom novej výstavby, predsa ide len o slabší odvar boomu pred rokom 2008. Toto obdobie zrodilo mnoho projektov, sršiacich optimizmom a v snahe o rýchly a okamžitý zárobok prekročilo zdravé zásady rozvoja mesta. Väčšina z nich sa po vypuknutí krízy rozpadla na prach a na mieste niektorých z nich dnes vznikajú reálne a hodnotné projekty (príkladom sú Slovany, ktoré nahradil projekt Pri Mýte). Nie všetky však postihol rovnaký osud a vďaka súčasnému oživeniu sa z minulosti prebúdzajú aj zámery, ktoré nie sú pre mesto prínosom, ale práve naopak. Jedným z takýchto projektov je Première.

Première je projekt obytnej budovy na Šancovej ulici. Úplne prvý zámer, ktorý sa objavil tesne po prelome milénia, rátal s osempodlažnou polyfunkčnou budovou pozostávajúcou z kancelárii a bytov a v takejto podobe sa začal objekt aj stavať. Nafukovanie realitnej bubliny však plány zmenilo na 22-podlažnú, v istom období dokonca až 30-podlažnú budovu. To vyvolalo protesty miestnych obyvateľov a napriek veľkému nesúhlasu veľkej časti verejnosti, odbornej i laickej, sa podarilo projekt, aj za podozrivých okolností spojených so zmenami hraníc pamiatkovej oblasti, schváliť v 22-podlažnej podobe. V tej chvíli sa však už prihnala kríza, ktorá viedla k pozastaveniu prác a krachu pôvodného developera. Objekt však prebral silný český developer FINEP, ktorý v Bratislave realizuje projekt Jégého Alej I-IV. Ten predstavil pozmenený zámer pod názvom Première. Nevhodná výšková budova s vydaným stavebným povolením však ostala. 

Súčasná podoba projektu Premiére.

Súčasné oživenie trhu a zároveň uvoľnenie kapacít FINEPu skorým dokončením poslednej plánovanej fázy Jégého Aleje znamená, že z Première sa opäť stala aktualita. Developer však predložil pozmenený zámer, ktorý viac odráža realitu na trhu. Tento moment môže byť pre celý vývoj kauzy kľúčový. Zmena objemov i funkčného využitia časti projektu si totiž vyžaduje nové posudzovanie v rámci EIA, ako aj nové územné a stavebné konanie. Práve k dnešnému dňu (24.4.2015) bolo zverejnené stanovisko Okresného úradu Bratislava, že zámer sa bude posudzovať.

Čo to v praxi znamená?

Pre realizáciu pozmeneného zámeru sú potrebné súhlasné stanoviská všetkých dotknutých orgánov. To by však mohol byť problém, lebo v pripomienkovaní EIA Hlavné mesto Bratislava konštatuje: "...z hľadiska ich odborného posúdenia predložená dokumentácia (aj v jej predošlých etapách) nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a vnáša do zástavby neprijateľný kontrast resp. neúmerné zaťaženie pozemku, z hľadiska ÚPN hl.m. SR Bratislavy nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť...z hľadiska urbanistického posúdenia nesúhlasí  s realizáciou objektu v zmysle predloženého zámeru." Podobne reaguje aj mestská časť Staré Mesto, ktorá tvrdí, že zámer "...nie je v súlade s aktuálne platnou územnoplánovacou dokumentáciou.", keďže ÚP predpisuje pre územie funkciu občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, kde prípustná miera obytnej funkcie nesmie prekračovať 30%. Oddelenie dopravného inžinierstva, vzhľadom na vyčerpanú dopravnú kapacitu Šancovej ulice, taktiež vyjadrilo nesúhlas s investíciou. 

Zmenená podnož má mať bytovú funkciu a občiansku vybavenosť v parteri.

Developer má teraz tri možnosti:

1) Prepracovať projekt tak, aby vyhovel požiadavkám dotknutých orgánov, čo by zrejme znamenalo zásadné zníženie objemu stavby vrátane výškovej časti. 
2) Realizovať pôvodný zámer bez zmien, na ktorý má územné rozhodnutie i stavebné povolenie.
3) Zámer nerealizovať vôbec. 

Bratislava YIMBY sa zvykne stavať k developmentu pozitívne. Základným princípom je však pozitívny dopad pre mesto, čo neplatí v tomto prípade. Preto sme potešení zo stanovísk niektorých orgánov a pevne veríme, že kauza sa posunie dopredu spôsobom, ktorý uspokojí všetky strany - mesto, občanov i developera samotného. Za takýto variant považujeme prvú možnosť, teda realizáciu zmenšeného projektu, ktorý by obsahoval iba navrhovanú podnož. Takáto stavba by vhodne doplnila Šancovú ulicu, nevytvárala v území zbytočné napätie, pomáhala oživiť ulicu a zároveň by pre developera neznamenala čistú stratu. 

Vývoj kauzy budeme naďalej sledovať. 


_________________

Pozrite si dokumentáciu stavby na EIA: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/sancova-premiere

Zdroj vizualizácii: TRENDreality
Zdieľať na Google Plus
  Blogger koemntár
  Facebook komentár

1 komentárov:

 1. Dobrý deň,
  Rodičia detí uvítajú pomoc šikovného blogera, čo sa neohne pred tlakom politikov a nezľakne sa 11,5milióna eur ako protiváhy... ak vás zaujíma ako sa starosta MČ SM BA postavil k ohrozeniu detí MŠ Beskydská pri výstavbe budovy Premiére na Šancovej v BA, čo na to developeri, čo na to poslanci: http://www.premiere.space.eu.sk/default.html alebo by ste chceli len podporiť našu petíciu http://www.peticie.com/proti_stavbe_premiere
  Ďakujem, Tomáš Skurák, otec päťročnej Tamarky

  OdpovedaťOdstrániť