Odhalené/Revealed: Park Residence Majakovského & Staromestská Offices.

Na rozličných fórach sa často objavuje názor, že moderná architektúra v Bratislave má nízku kvalitu a je provinčná. S tým nesúhlasíme. Už dávnejšie sme vyjadrili názor, že architektonická úroveň nových projektov sa zvyšuje. Čas od času sa nájdu naozaj pekné príklady, hodné európskeho veľkomesta, ktorým má Bratislava ambíciu byť. Dôkazom sú aj dva projekty, ktoré prezentujeme v tomto príspevku.


Tak Park Residence Majakovského, ako aj Staromestská Offices sú známe už dlhšiu dobu, prvý menovaný projekt sa už objavil aj v našom update. Vzhľadom na vysokú architektonickú úroveň oboch zámerov však považujeme za dôležité ich opäť pripomenúť a pripojiť k tomu množstvo skvelých vizualizácii. Za architektúrou totiž stojí štúdio Bogle Architects, ktoré sa prostredníctvom svojich vedúcich osobností spolupodieľalo na takých dielach, ako je slávna londýnska "uhorka", resp. 30 St. Mary Axe, alebo Sharpovo dizajnové centrum v Toronte. Do Bratislavy sa tak dostáva vysokokvalitná súčasná architektúra s nádychom rukopisu veľkých mien, ako je Norman Foster alebo Will Alsop. 

Výstavba, resp. prípravné práce na Park Residence Majakovského sa už začali, začiatok výstavby Staromestská Ofiices bol pôvodne plánovaný na rok 2014, keďže sa tak však nestalo, predpokladáme, že sa posunul na tento rok. Za projektami stojí developer Cresco Group (Južné Mesto, Tri Veže).

Park Residence Majakovského

Pôvodný dizajn Park Residence Majakovského. Original design of Park Residence Majakovského.
Finálny dizajn. Final design.
Finálny dizajn. Final design.

Staromestská Offices

Pohľad zo Staromestskej ulice. View from Staromestská street.________________________________
On many forums, there is a generally wide-spread opinion that the quality of the modern architecture in Bratislava is low and it's provincial. We disagree. We expressed our opinion that the architectural quality of the new projects is rising some time ago. From time to time there are some examples worthy of the European metropolis, which Bratislava aims to be. Two projects presented in this article are the evidence of that: Park Residence Majakovského and Staromestská Offices. Both were designed by the studio Bogle Architects, which has links to such great names in architecture like Norman Foster of Will Alsop. Construction of Park Residence Majakovského already begun, construction of Staromestská Offices will probably begin this year. Their developer is Cresco Group.


Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára