Construction update: MZV a EZ, 19.3.2015Na Pražskej ulici pokračuje projekt rozšírenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZV a EZ) o Sekretariát predsedníctva SR v EÚ. Momentálne sa betónuje strop druhého podzemného podlažia a dnes ráno bol postavený aj žeriav.
____________
On Pražská street continues the project which will increase the current capacity of  Ministry of Foreign and European Affairs. This morning the crane went up and works on the second underground floor are being done.


Zdroj vizualizácii/Source of the visuals: archinet.sk, isisarch.blogspot.sk
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára