Odhalené: Rýchlostná cesta R7. Revealed: R7 Expressway.

V súvislosti s možným začiatkom výstavby rýchlostnej cesty R7 ešte tento rok získavame stále lepší prehľad o tom, ako bude táto významná dopravná stavba vyzerať. Firma Render Systém, venujúca sa tvorbe vizualizácii, zverejnila kvalitné vizuály časti novej dopravnej tepny. Zábery zobrazujú úsek privádzača (Bratislava - Prievoz až Bratislava - Ketelec) od križovatky Prievoz s diaľnicou D1 po mimoúrovňovú križovatku Ketelec s diaľnicou D4. Pozitívnymi prvkami návrhu je riešenie formou trojpruhu v každom smere, viditeľné zakomponovanie cyklotrás, vybudovanie ekoduktu alebo rešpektovanie plánovanej zástavby (Dunajské Predmestie). Pozrite si v našej galérii niektoré vizualizácie a video, ďalšie nájdete na stránke ich autorov.

Pozrite si aj náš starší príspevok s vizualizáciami diaľnice D4.

In regards to the possible start of the construction of R7 Expressway this year, we got still better overview of the look of this important infrastructure project. Render System company published a high-quality visuals of the new road. Renders show the part of the road from the intersection Bratislava - Prievoz (with D1 Motorway) to the intersection Bratislava - Ketelec (with D4 Motorway). Take a look on some of the visuals and the video in our gallery, more are on the webpage of their authors.

Take a look also on our older post with the visuals of D4 Motorway.


Križovatka R7 so Slovnaftskou ulicou. Intersection of R7 with Slovnaftská st.
Križovatka Bratislava - Prievoz. Bratislava - Prievoz intersection.
Ekodukt. Ecoduct.
Riešenie západne od rafinérie Slovnaft. Realisation west from Slovnaft rafinery.

Zdroj/Source: Render System Visual Studio.
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára