Odhalené: Nová tvár Dúbravky. Revealed: New look of Dúbravka district.

Aktuálne k najviac sa rozvíjajúcim častiam mesta patrí mestská časť Dúbravka, konkrétne jej severný okraj. Atraktivita tejto oblasti spočíva v spojení viacerých faktorov - dostatok voľných pozemkov v blízkosti prírodného prostredia, odľahlosť od centra mesta, teda proklamovaný pokoj, ako aj kvalitná občianska vybavenosť, najnovšie doplnená nákupným centrom Bory. To tlačí ceny pozemkov nadol a na tento potenciál začali developeri reagovať, hoci len nedávno, vo forme výstavby početných rezidenčných projektov. Výstavba sa sústredí do dvoch lokalít - okolie Ulice Martina Granca, známa aj ako Brižite, a oblasť severne od Dúbravčickej ulice.

Prvá menovaná lokalita, Brižite, ťaží so skvelej polohy v tesnej blízkosti zalesneného územia. Výstavba má preto luxusnejší charakter. Prvým realizovaným projektom bola Villa Rustica od developera Archikód. Archikód je ďalším bratislavským spojením architektonickej kancelárie a developmentu, čo je prístup, ktorý mimoriadne vítame (ďalšími príkladmi sú ITB Development alebo VI Group). Za Archikódom stojí predovšetkým talentovaný architekt Peter Vavrica (Digital Park I alebo riadiaca veža bratislavského letiska). Okrem projektu Villa Rustica sa táto firma, ako sa zdá, rozhodla premeniť celú lokalitu - druhý projekt Villa Vista je už zrealizovaný, pripravovaná je už druhá fáza. Okrem toho je v predaji aj nový projekt Záhradné Vily a chystá sa bytový dom Laskonka. Vďaka spoločnému architektonickému rukopisu bude oblasť pôsobiť veľmi vyvážene. Nakoniec, vhodne ju dopĺňa aj bratislavská prvotina developera YIT Reding, Tarjanne, v rámci ktorej len nedávno kolaudovali jej druhú fázu. Územie láka aj ďalšieho developera, SBD Kredit, známeho relatívne podarenými realizáciami v Ružinove. Proti jeho projektu Brižite sa však medzi obyvateľmi zdvihla vlna odporu, hlavne z dôvodu zlého dopravného napojenia. Na základe toho mála podkladov, ktoré máme k dispozícii, by sme ako ideálne riešenie videli napojenie projektu aj z Ulice Martina Granca. Výstavbe ako takej však fandíme.

Ulica Martina Granca, vľavo projekt Villa Rustica, vpravo Tarjanne. Martin Granec Street, Villa Rustica on the left, Tarjanne on the right. Zdroj/Source: Google Maps.
Villa Vista, I. fáza. I.st phase of Villa Vista.
Záhradné Vily. Garden Villas.
Bytový dom Laskonka. Laskonka flats.
Villa Vista, II. fáza. II.nd phase of Villa Vista.
Obytný komplex Brižite s problematickým dopravným napojením. Brižite residential complex with problematic traffic connection. Autor fotografie: Marcel Burkert.
Druhou lokalitou je oblasť severne od Dúbravčickej ulice. Oblasť sa nemôže pochváliť takým príjemným okolím a v poslednej dobe bola poznačená skôr výstavbou nájomných domov v réžii mesta. V súčasnosti sú tu však dva väčšie aktívne projekty vo výstavbe. Prvým z nich je projekt TuJeToIn od developera Bencont Development, ktorý okrem podivného názvu priniesol aj veľmi priemernú, až podpriemernú architektúru, ktorá však vhodne doplní existujúce nájomné domy. Oveľa zaujímavejšie pôsobí projekt Tammi, ktorý developuje už vyššie spomenutý YIT Reding. Pomerne rozsiahly zámer sa buduje na etapy a prvá z nich má byť hotová už koncom tohto roka. Hoci architektúra je pomerne striedma, vizualizácie venujú pomerne veľkú pozornosť rozsiahlym verejným priestranstvám, čo je v bratislavských reáliách stále pomerne podcenená kvalita projektu. V tesnej blízkosti sa nedávno dokončilo obchodné centrum Dubrawa. Lokalita má do budúcnosti mimoriadny rozvojový potenciál, preto sa dá očakávať, že výstavba bude pokračovať aj po dokončení Tammi.

TuJeToIn.
Tammi Dúbravka.
Dúbravka district is one of the most developing city districts at this moment, more exactly, its northern edge. It is the result of more factors, e.g. large amount of empty plots close to the natural areas, distance from the city center, what pushes the prices of land down and a good choice of the local services, including recently finished Bory Mall. Development is concentrated around two localities - around Martin Granec Street and area north from Dúbravčická street. 

First of the localities (known also as Brižite) has a more luxurious character with some high-quality architecture. Many projects, including Villa Rustica, Villa Vista (both phases), Garden Villas and Laskonka flats were constructed or are planned by the developer Archikód, which is another example of the architectural office, which is also developer, what is a highly appreciated approach by Bratislava YIMBY. Another development include a large Tarjanne project by YIT Reding and Brižite project by SBD Kredit, which is criticised by the local community because of problematic traffic connection. 

Another locality has a less exclusive character. First of the actual projects under construction is a very average TuJeToIn flat complex by Bencont Development. A way more interesting project is Tammi, again by YIT Reding. Visuals show a large public areas around the building, what is is still quite underrated quality in Bratislava. The area includes also a recently finished Dubrawa shopping center and has a great development potential, so more constructions can be expected in the future.

Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára