Odhalené: Interiéry Zuckermandlu. Revealed: Zuckermandel interiors.

Výstavba Zuckermandlu rýchlo napreduje a aktuálne sa už budujú prvé nadzemné podlažia jednotlivých budov na nábreží. V súvislosti s tým sa developer, J&T Real Estate, pripravuje na začiatok predaja bytov. Pre ich prezentáciu sa pripravuje skoré otvorenie výstavného pavilónu, ktorý sa bude nachádzať v rozšírenom prezentačnom pavilóne ďalšieho aktuálneho projektu, Panorama City. Bratislava YIMBY má k dispozícii prvé štyri vizualizácie interiérového vzhľadu bytov. Na ich základe je zrejmé, že Zuckermandel bude mieriť skôr na strednú triedu, keďže prezentujú skôr striedmy štandard vybavenia. Oficiálny začiatok predaja by sa mal spustiť na jar tohto roku.

Construction of Zuckermandel project is going ahead quickly and the first overground floors of the riverfront buildings are being built at the moment. In regards to this fact is the developer, J&T Real Estate, preparing for the start of the sale of the flats. For the presentation purposes is the opening of showroom, which will be located in the extended Panorama City showroom, planned. Bratislava YIMBY has the first four visuals of the interior look of the flats. It's obvious that Zuckermandel is aiming on the middle-class buyers, as the visuals are presenting rather a simple furnishing. Official start of sale should start in Spring this year.  


Kuchyňa. Kitchen.
Loggia.
Obývačka - variant 1. Living room - version 1.
Obývačka - variant 2. Living room - version 2.

Zdroj/Source: J&T Real Estate.
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára