Construction update: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského. Comenius University Science Park, 13.2.2015

Investície do akademickej infraštruktúry nie sú na Slovensku časté. Jednou z mála výnimiek je výstavba Vedeckého parku UK v Mlynskej doline, v blízkosti Prírodovedeckej fakulty. Na projekte hradenom z európskych fondov sa budú podieľať aj odborníci z iných univerzít a pracovísk (STU, SAV) a nová inštitúcia bude zameraná na výskum predovšetkým v oblasti molekulárnej medicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológií. Budova samotná vzišla z architektonickej súťaže, ktorá sa však konala už pomerne dávno, víťazom a architektom sa stal Ateliér LM. Komplex by mal byť dokončený do konca tohto roka, čo je vzhľadom na stav prác reálny termín.

Za fotografiu sa chceme poďakovať nášmu externému zdroju. Ak máte aj vy nejaké aktuálne fotografie z výstavby, ktoré by ste chceli zdieľať so svetom, neváhajte a pošlite nám ich na bratislavayimby@gmail.com. Kvalitné fotografie radi uverejníme.

Vizualizácia Univerzitného vedeckého parku UK, pohľad z juhu. Visual of Comenius University Science Park, view from south.
____________
Investments into the academic infrastructure are not so usual in Slovakia. One of the few exceptions is the construction of the new Comenius University Science Park in Mlynská Valley, next to Faculty of Natural Sciences. Project, which is funded by the EU funds, is the result of the collaboration with the experts also from the other universities and institutions (STU - Slovak Technical University, SAV - Slovak Academy of Sciences) and the new institution will be focused on research in molecular medicine, environmental medicine and biotechnologies. The building itself is the result of the architectural competition (which happened quite a long ago) won by Ateliér LM, which is also author of the final design. Whole complex should be finished by the end of 2015, what is quite real reagarding the pace of work.

We want to thank to our external source for the construction photo. If you also have some recent construction photos you would like to share with the world, feel free to send it to bratislavayimby@gmail.com. We will be more than happy to publish the HQ photos.


Zdroj vizualizácie/Source of the visual: Vedecký park UK
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára