Odhalené: Areál Bratislavského hradu. Revealed: Bratislava castle grounds.

Aktuálne je jedným z najkontroverznejších projektov v meste obnova areálu Bratislavského hradu. Nevôľu verejnosti vyvolal zámer budovať podzemnú garáž na severnej terase, kde archeológovia objavili zvyšky keltských stavieb budovaných rímskou technológiou z prvého storočia pred našim letopočtom, čo je v tejto časti Európy unikát. Vznikla obava z poškodenia vzácnych nálezov, hoci pamiatkari aj architekti deklarovali, že týmto nálezom sa nič nestalo. Investor, Národná Rada Slovenskej Republiky, v spolupráci s architektmi rekonštrukcie, kanceláriou Bouda&Masár pripravili informačnú prezentáciu, ktorú je možné si stiahnuť priamo zo stránky Národnej Rady. Pre tých z vás, ktorým sa to nechce hľadať, prinášame niektoré snímky v tomto článku.

V súvislosti s nálezmi sa bude čoskoro konať prednáška, organizovaná Bratislavským okrášľovacím spolkom.
_______________
One of the most controversial projects in the city at the moment is the reconstruction of Bratislava castle grounds. Negative public reaction was caused by the plan of building an underground garage on the northern terrace, where archeologists found the remains of the Celtic buildings build by Roman technology, what is quite unique at this part of Europe. There is a fear that the precious findings will be damaged, altough the conservationist and architects alike declared that nothing happened to the findings. The investor, National Council of Slovak Republic, in cooperation with the architects of the reconstruction, Bouda&Masár architectural office, published the presentation (unfortunately in Slovak only) on their website. We bring you some of the slides in this article.

In regard to the findings, a public lecture organized by Bratislava Beautification Society will take place. 

Overall view of the castle grounds after the reconstruction.
Winter riding hall, serving as the cultural venue for up to 600 people.
Underground garage with 222 parking spots.
Garden pavillion.
Roman-Celtic buildings.
Exact location of the Roman-Celtic buildings.
Historical changes of terrain in 15. and 18. century.
Location of underground garage.
Presentation of archeological findings.
Prezentácia rímskej podlahy. Presentation of the Roman floor.
Rímske dlažby v Zimnej jazdiarni. Roman floor in Winter riding hall

Francúzska baroková záhrada, detail. Detail of French baroque garden.
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára