Spúšťame projekt Bratislava YIMBY! We are launching the project Bratislava YIMBY!Ku dnešnému dňu vstupujeme do skúšobnej prevádzky na blogovom projekte Bratislava YIMBY. Čo to znamená YIMBY? Niektorí z vás možno poznajú skratku NIMBY - Not In My BackYard (nie na mojom zadnom dvore), ktorá opisuje horlivých bojovníkov proti výstavbe a developmentu. My sme YIMBYs, hovoríme teda ÁNO výstavbe a rozvoju mesta. Na stránkach tohto blogu teda nájdete popisy nových projektov a ich fotografické updaty a v budúcnosti možno ešte aj viac. Inšpiráciou nám je projekt New York YIMBY, s ktorého zakladateľmi spolupracujeme. Pevne veríme, že tento blog bude dobrým zdrojom najnovších informácii o rozvoji mesta Bratislava.

Autori.

At this day we are launching the test operation of the blogging project Bratislava YIMBY. What does it mean YIMBY? Some of you might know the shortcut NIMBY - Not In My BackYard, describing the protesters against any constructions or development. We are YIMBYs, so we say YES to the development of the city. On this blog you will find information about the new construction projects and their photo updates, and maybe even more content in the future. Our inspiration is the project New York YIMBY, of which founders we collaborate with. We believe that this blog will be a good source of news about Bratislava development.

The authors.
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára