Odhalené: Vizualizácie diaľnice D4. Revealed: Visuals of D4 highway.

Výstavba diaľnice D4 sa pomaly blíži a v súvislosti s tým sú zverejňované stále nové informácie a materiály, existuje dokonca samostatná stránka o projekte. Diaľnica D4 - I.fáza bude tvoriť kľúčovú časť bratislavského obchvatu, ktorá prenesie tranzit zo zaťaženého Prístavného mostu na nový most južne od mesta. V budúcnosti sa očakáva pokračovanie výstavby obchvatu vo forme tunelu Karpaty, ktorý bude s dĺžkou 10 km najdlhším tunelom na Slovensku. Stavba bude financovaná ako PPP projekt (projekt verejno-súkromného partnerstva).

Vizualizácie a mapa zo stránky Obchvat Bratislavy.
_____________
Construction of the D4 highway is slowly coming what means that new information and materials are being published, there is even a special webpage about the project. D4 highway - I. phase will be the key part of the Bratislava bypass, which will turn the transit from congested Prístavný most (Harbour bridge) to the new bridge south from the city. In the future, II. phase of the construction is expected with the tunnel Karpaty. Because of its length, 10 kms,it will be the longest tunnel in Slovakia. Whole construction will be funded as PPP project (public-private partnership).

Visuals and map from Bratislava bypass webpage.

Mapa diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Map of D4 highway and R7 expressway.
Križovatka Jarovce s diaľnicou D2. Jarovce interchange with D2 highway.
Križovatka Rusovce. Rusovce interchange.
Most nad Dunajom. New Danube bridge.
Rampa pre cyklistov. Bike-ramp.
Križovatka Ketelec s rýchlostnou cestou R7. Ketelec interchange with R7 expressway.
Križovatka Ivanka-sever s diaľnicou D1. Ivanka-north interchange with D1 highway.
Križovatka Rača a vstup do Tunela Karpaty. Rača interchange and entrance to the Tunnel Karpaty.
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára