Nový vzhľad: Westend Crossing. New visual: Westend Crossing.

Na pripomienkovaní EIA sa objavila zmena v projekte developera J&T Real Estate Westend Crossing, na oficiálnej stránke ešte ako Westend Plazza. Bohužiaľ, nedá sa konštatovať, že by z architektonického hľadiska prišlo ku kvalitatívnemu posunu, skôr naopak. Na druhej strane sa však po začiatku výstavby pravdepodobne v roku 2015 posilní pozícia Westendu ako jednej z kľúčových kancelárskych štvrtí mesta. Nakoniec, posúďte sami z vizualizácii v našej galérii.


A change in the project of the developer J&T Real Estate, Westend Crossing (Westend Plazza on the official website) appeared on EIA process website. Unfortunately, from the architectonical point of view, the quality of the project is not increasing, better say it's decreasing. On the other hand, after the start of the construction probably in 2015 the position of Westend as one of the key administrative districts in the city will be enforced. In the end, judge by yourself from the visuals in our gallery.

Source of the visuals: EIA and Westend official website.

Westend Crossing - pôvodný vzhľad. The original look of Westend Crossing
Westend Crossing - pôvodný vzhľad. The original look of Westend Crossing
Westend Crossing - nový vzhľad. New look.


Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára