Nový projekt: Komplex Mýtna-Radlinského. New project: Mýtna-Radlinského complex.

Nový deň - nový projekt, ako v starých časoch realitného boomu. Najnovší projekt nachádzajúci sa na pripomienkovaní EIA Mýtna - Radlinského (presný názov Obchodno - spoločenský komplex Mýtna – Radlinského 1. etapa Administratívno obytný súbor a Obchodno - spoločenský komplex Mýtna – Radlinského 2. etapa) je pokračovaním niekoľko rokov starého projektu Nová Mýtna. Urbanisticky naňho nadväzuje v prvej etape, kde zachováva predtým vytýčenú uličnú i výškovú čiaru. Kým táto prvá etapa je polyfunkčná s prevahou obytnej funkcie plus obchodnej v parteri, druhá etapa s dominantnou výškovou časťou je prevažne administratívna.

Celý projekt sa nachádza na mieste niekdajšej Tabakovej továrne (mimochodom prvej továrne v Bratislave), ktorá bola až na jednu budovu už dávnejšie zrovnaná so zemou. Hoci nový projekt má svoje kvality, má aj chyby - výšková časť úplne ignoruje pod ňou učupenú pamiatkovo chránenú administratívnu budovu niekdajšej Tabačky a v prvej etape sa navrhuje zrušiť chodník (!) na Mýtnej na úkor parkovacích miest. Parkovacím miestam má ustúpiť aj polovica chodníka od Radlinského ulice, práve tam, kde sa priam ponúka pekný široký chodník so stromoradím. Okrem toho chýbajú aj cyklotrasy. Projekt je však na EIA kvôli zmene územného rozhodnutia, takže ešte je čas pripomienkovať. Hurá do toho!
__________
New day, new project, as in the days of the real estate boom. The newest project called Mýtna-Radlinského, currently available for the public discussion, is a continuation of the older project Nová Mýtna. The first stage comprises residential and commercial spaces, while the second with the dominating highrise building is mostly administrative and commercial. Whole project is on the site of the former Tobacco factory, which was, with the exception of the only building, demolished some time ago. Despite the project having it's qualities, it has also a problems - the highrise ignores the protected historical monument, the administrative building of the former factory and it suggests to exclude the walkway on Mýtna st. (!) due to parking spots. Parking spots will also occupy a half of the walkway on Radlinského st., which could look great with a nice and wide walkway with the tree line. Also, the bikeways are missing. However, the project is still a subject to change, so go for it and send your remarks!

A samozrejme, galéria! /And of course, a gallery!:

Pohľad južný (od Radlinského). View from south (from Radlinského st.)
Pohľad severný (od Mýtnej). View from north (from Mýtna st.)
Pohľad z NBS. View from NBS (National Bank of Slovakia).
Pohľad z Radlinského ulice. View from Radlinského st.
Zdroj/Source: EIA.
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára