Construction update: Bratislavský hrad/Bratislava castle, 24.12.2014

Bratislava YIMBY nespí ani počas sviatkov a prináša vám zábery z výstavby garáže na severnej terase areálu Bratislavského hradu. Táto garáž je súčasťou rekonštrukcie hradného areálu, ktorá okrem toho prinesie aj obnovenie tzv. Zimnej jazdiarne a barokovej francúzskej záhrady, čím sa hradný areál vráti do reprezentatívnej tereziánskej podoby. Projekt vzbudil v poslednom období kontroverzie, keďže vznikla obava, že pri výstavbe došlo k narušeniu vzácnych pamiatok z antického obdobia, táto obava však bola vyvrátená. Viac sa tejto téme bude venovať špeciálna prednáška v rámci cyklu Prešporské večery, organizovaná Bratislavským okrášľovacím spolkom.
______________
Bratislava YIMBY is not asleep even during the Christmas time and brings you the photos from the construction of the garage on the northern terrace of Bratislava castle. This garage is a part of the broader revitalization of the castle area, which will also bring the reconstruction of the so-called Winter riding hall and baroque french garden, what means that the castle area will have it's representative theresian look again. Project invoked some controversy recently as there was fear that the construction caused damage of the precious archeological findings from the Antiquity era, however, this fear was disproved. More about this topic will be presented on the special lecture organised by Braislavský okrášľovací spolok (Bratislava Beautification Society).
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára